Språk og Identitet | To sider av Samme Sak?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 4
  • 1612
  • PDF

Artikkel: Språk og Identitet | To sider av Samme Sak?

Artikkel om språk og idenitet og hvordan disse henger sammen.

Spørsmål:
"Hva er språk, hva er identitet og hvordan henger disse sammen? Er det mulig å uttrykke seg gjennom språk uten å formidle identitet?

Hva har det norske språket - med alle sine dialekter - å si for den enkeltes oppfatning av egen identitet, og hvilken rolle spiller språket for vår nasjonale identitet?

Er språket vårt i utvikling? Hva vil det eventuelt ha å si for vår identitet?"

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Flott artikkel!

Utdrag

Hva er språk, hva er identitet og hvordan henger disse sammen? Er det mulig å uttrykke seg gjennom språk uten å formidle identitet? Hva har det norske språket - med alle sine dialekter - å si for den enkeltes oppfatning av egen identitet, og hvilken rolle spiller språket for vår nasjonale identitet? Er språket vårt i utvikling? Hva vil det eventuelt ha å si for vår identitet?

Vi fødes inn i en språklig sammenheng. Allerede fra vi blir født er vi avhengige av å kommunisere med andre. Lenge før vi kan uttrykke og forstå ord, formidler vi behov med lyder, gråt og kroppsspråk. Nære omsorgspersoner svarer oss med ord, lyder og kroppsspråk. I alt samspill mellom mennesker spiller språket en sentral rolle. Det at vi har et slikt omfattende og sammensatt språk, er det som først og fremst gjør oss til mennesker. Vi uttrykker oss, formidler noe, får tilbakemeldinger og gir tilbakemeldinger. I dette samspillet dannes vår oppfatning av andre og oss selv, vår selvfølelse, vårt selvbilde og vår identitet. Det er gjennom språket vi formidler, med ord og kroppsspråk, hvem vi er. Språket ditt forteller noe om ens sosiale og geografiske tilhørighet, og noen ganger om kjønn og alder. Dette gjelder i alle land og alle kulturer.

Som vi ser, handler ikke språk bare om å snakke eller å skrive, det handler om fellesskap. Man kan finne store og små fellesskap hvor språk spiller en sentral rolle. Med et morsmål skapes et nasjonalt fellesskap. På lik linje skaper dialekter et regionalt fellesskap. Slik kan man si at språket er bærer av kultur og identitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Språk og Identitet | To sider av Samme Sak?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.