Artikkel: Kvifor to skriftspråk?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 4
 • 1219
 • PDF

Artikkel: Kvifor to skriftspråk?

Artikkel på nynorsk som stiller spørsmål til og argumenterer for og i mot to skriftspråk i Norge.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Utdrag

Det er nok mange som stiller seg dette spørsmålet, spesielt skuleelevar som lurer kvifor dei må ha ein ekstra skulestil i eit språk dei knapt brukar. For å kunne svare på denne frustrasjonen er ein nøydt til å sjå på historia og dei politiske ideane i Noreg på 1800 talet og fram til i dag.

I snart 120 år har me hatt to offisielle skriftspråk i Noreg, bokmål og nynorsk. Reint språkleg sett er det ikkje rett å kalle bokmål og nynorsk som to individuelle språk. Men på grunn av den historiske og kulturelle splittinga mellom ”by-språket” og ”bygde-språket” har dei to språknormalane blitt karakterisera som to ulike språk. Grunnlaget for denne skilnaden kan forklarast med historia til Noreg. Noreg hadde ikkje vori nokon sjølvstendig stat på mange hundre år og var heilt fram til 1905 i union. Den lengste unionstida, på 400 årene, under Danmark, hadde satt djupe spor i båe samfunnet og kulturen, mest av alt i byane. Det oppsto ein kontrast mellom dei byane som hadde blitt infiltrert av dansk språk og kultur og resten av den norske landsbygda. Men at Danmark ikkje lenger hadde kontroll over Noreg, gav nordmenn over heile landet idear om at det var mogleg å etablere ein eigen norsk kultur og identitet. Eit norsk språk ville ha vori ein god start for oppbygginga av nasjonen. Ein anna viktig faktor var dei nasjonalistiske... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel: Kvifor to skriftspråk?

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2014
  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 • 24.01.2013
  Skrevet av Student på 5. år
  Super artikkel om språkhistorie !!!
 • 13.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var til god hjelp!!!
 • 13.02.2014
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakk