Sport | Tysk I | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Tysk nivå I
  • 6
  • 3
  • 713
  • PDF

Løsningsforslag: Sport | Tysk I | Høst 2015

Her har du Studienetts besvarelse av skriftlig eksamen i Tysk I avholdt høsten 2015. I eksempelbesvarelsen viser vi deg hvordan en eksamensoppgave tilsvarende karakteren 6 ser ut, og hjelper deg på denne måten mot en god karakter i Tysk! Vi besvarer samtlige av oppgavene gitt i eksamenssettet med tittelen ”Sport”.

Sport var altså temaet i eksamenssettet gitt i Tysk I høsten 2015, og i oppgave 1 svarer vi på tysk på spørsmålet: Liker du sport? Hvorfor/hvorfor ikke? I oppgave 2 svarer vi på spørsmål i forbindelse med tekstevedlegget ”Er hat alles gewonnen!”, mens oppgave 3 er en tekst på tysk hvor vi beskriver en aktivitetsdag i Oslo organisert for en tyskspråklig klasse. I oppgave 4 ble man bedt om å velge mellom tre oppgaver. Her besvarer vi samtlige, hver med ca. 275 ord. Oppgave 4 a) er en kommentar angående medias sportsdekning. I 4 b) finner du en tekst omhandlende vinteraktiviteter, og i 4 c) har du en dialog mellom to venner. Alle deloppgavene i oppgave 4 er skrevet på tysk.

Bruk eksempelbesvarelsen som hjelp når du forbereder deg til eksamen i Tysk I. I tillegg til å være et ypperlig hjelpemiddel til eksamen, kan vår eksempelbesvarelse brukes som hjelp til all slags oppgaver du møter i tyskfagene.

Utdrag

Oppgave 1 - Svar på spørsmålene under ved å skrive en kort, sammenhengende tekst på 3–5 setninger på tysk.
Ich mag Sport sehr gern! Jedenfalls manche Arten von Sport. Ich mag es zu radeln, zu tanzen oder auch zu laufen. Doch Skifahren, Basketball oder...

Oppgave 2 – Les teksten i vedlegget, og svar på spørsmålene.
Bruk teksten i vedlegget til å vurdere om disse påstandene er riktige eller ikke. Begrunn svarene dine ved kort å vise til hva som står i teksten. Svar på norsk.

a. Alle tennisbaner er like.
Svar: Det stemmer ikke. Under French Open består underlaget av rød sand, under Wimbledon er det gress, mens Australian Open og US Open bruker grusbaner.

b. Roger Federer var 17 år da han begynte å spille profesjonelt.
Svar: Det stemmer heller ikke. Han var yngre en 17 år da han begynte å spille på et profesjonelt nivå...

Oppgave 3
Hallo! Der Aktivitätstag ist von 7 – 14 Uhr in unserer Schule. Wir werden größtenteils draußen sein, und es wird leider nur 4 Grad warm, weshalb wir euch dazu raten...

Oppgave 4
a) Es gibt zu viel Sport in den Medien
Ich kann schon verstehen, dass manche meinen, dass es zu viel Sport in den Medien gibt. Mittlerweile ist Sport überall im Fernsehen. Es gibt spezielle Sportkanäle, aber auch kurze Sportschaus, die nach den Nachrichten gesendet werden. Dass Sport in Verbindung mit den Nachrichten gesendet wird, zeigt, wie wichtig Sport für viele Menschen ist. Dass andere, die Sport nicht besonders schätzen, es komisch oder auch bescheuert finden, dass etwas (ihrer Meinung nach) so Gleichgültiges wie Sport in Verbindung mit den Nachrichten aus aller Welt gesetzt wird, kann ich schon verstehen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sport | Tysk I | Høst 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Sport | Tysk I | Høst 2015, har også lastet ned