Spørsmålsark til arbeidsmappe inspirert av barokk kunst | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag Vg2
  • Visuelle kunstfag 2
  • 4
  • 3
  • 598
  • PDF

Spørsmålsark til arbeidsmappe inspirert av barokk kunst | Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar som er inspirert av barokkunst. Problemstillingen handler om å lage en arbeidsmappe med inspirasjon fra barokk.

I denne oppgaven kan du lese hvordan eleven har tolket og løst problemstillingen ved å lage forskjellige relevante spørsmål.

Her er oppgaven:
Krav til mappens utforming:
• Mappen skal utformes i stående format, ca. A3 (se utdelt ark med må på mappens deler)
• Lukkemekanismen og "flippene" skal utformes slik at de passer mappens uttrykk.
• Mappen skal ha en komposisjon på forsiden i minimum A4 størrelse.
• Navnet ditt skal skrives med skrift som passer inn i uttrykket og skriften skal være en del av komposisjonen.
• Hele baksiden på mappen skal ha et flatemønster. Dette flatemønsteret skal ha en sammenheng med komposisjonen på framsiden.
• Komposisjonen og mønsteflaten skal utføres i akvarell teknikk/lavering.

Innhold

1. Forklar faguttrykkene teoretisk og ved hjelp av illustrasjoner som viser din forståelse for begrepene:
2. Forklar og vis ved egen øvelse følgende begrep: Overlengde, x høyde og underlengde og skulderlinje
3. Forklar hva komposisjon er.
4. Hva ligger i begrepet fargesymbolikk?
5. Hvilke formale virkemidler har du brukt i komposisjonen din på tegnemappen?
6. De fleste kunstnerne på 1600- tallet var avhengige av oppdragsgivere. Nevn institusjoner og/eller personer som ga malere og arkitekter oppdrag.
7. Kunstneriske oppdrag hadde ofte faste rammer fordi de var knyttet til spesielle mål. Gjør rede for kunstens funksjon innenfor forskjellige områder fra kirke til kongemakt på 1600 tallet
8. Hva legger vi i uttrykket "Eneveldig konge"?

Utdrag

Det finnes to forskjellige forklaringen til komposisjon som er en symmetrisk komposisjon som er mest statiske og mest harmoniske også har vi asymmetriske komposisjonen som vil alltid oppstå bevegelse. Retningene i denne bevegelsen kan ha, er ofte avhengig av hva vi opplever som tyngdepunkt i komposisjonen, eller hva som oppleves som et endelig punktum eller det visuelle magnetfelt. Retningen vi opplever, er også påvirket av leseretningen, som går fra venstre til høyre, og ovenfra og ned.

...

I renessansen hadde individet stått i sentrum for kunstnerne oppmerksomhet og på 1600 tallet oppstoda eneveldet som innebærer at kongen hadde alle maktet og han var innsatt av Gud. Arkitekter, malere, bildehuggere og designere av klær og tekstiler var avhengig av kongen, keiseren eller paven for å få de virkelig store oppdragene. Men da var det et sted i Europa som hadde styringsmodellen annerledes.
Styringsmodellen var annerledes i Nederland som ble stryt av stattholder, en fyrste og en forsamling av mektige borgere fra de syv provinsene. Det var de mektige borgerskapet som i realiteten hadde makten. Her var det representanter for... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmålsark til arbeidsmappe inspirert av barokk kunst | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.