Spørsmål og Svar om Kriminalitet i Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 5
 • 2323
 • PDF

Spørsmål og Svar om Kriminalitet i Samfunnsfag

Svar på spørsmål om kriminalitet i samfunnsfag.

Innhold

1: Gjør rede for og drøft ulike årsaker til kriminalitet. Prøv å nyansere mellom ulike typer kriminalitet og såkalte individforklaringer og systemforklaringer.
2: Diskuter ulike reaksjoner på kriminalitet, eksempelvis straff, behandling, forebygging.

Utdrag

Er mennesker som utvikler seg til å bli forbrytere, født som hensynsløse egoister? Eller er det miljøet, oppdragelsen og andre former for sosialisering som avgjør hvem som ender opp som kriminelle? Det finnes ingen enkle svar på spørsmålet om hvorfor noen blir kriminelle, men forskerne kan peke på en del klare risikofaktorer knyttet til blant annet oppvekstsvilkår. Det er dessuten viktig å prøve å forstå årsakene når vi skal finne måter å forbygge kriminalitet på. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmål og Svar om Kriminalitet i Samfunnsfag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2013
  Veldig godt skrevet !!!!!!!!!!!
 • 30.05.2014
  grei oppgave med grei oversikt
 • 08.05.2014
  cnherltjherjgvnerjghernjbher