Spørsmål og Svar om Gener, Bioteknologi og Genteknologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 971
 • PDF

Rapport, Sammendrag: Spørsmål og Svar om Gener, Bioteknologi og Genteknologi

Innlevering med spørsmål og svar om gener, bioteknologi og genteknologi, skrevet i Naturfag Vg1.

Innhold

1. Forklar hva som ligger i begrepene bioteknologi og genteknologi.
2. Forklar begrepene naturlig og kunstig utvalg.
3. Hva menes med genmodifiserte organismer?
4. Forklar hvordan en kan endre arvestoffet til en bakterie (gjenspleising)
5. Nevn metoder som kan benyttes for å genmodifisere flercellede organismer som planter og dyr?
6. Gi eksempler på gunstige egenskaper man har oppnådd ved genmodifisering av landbruksplanter
7. Gi eksempler på genmodifisering av dyr
8. Hva er kloning? Gi eksempler på organismer som formerer seg ved kloning. Hvorfor kan det i noen tilfeller være ønskelig å klone dyr?
9. Hva er prøverørsteknikk?
10. Forklar hva som menes med gentester og gi eksempler på hva de brukes til.
11. Hva er genterapi?
12. Preimplantasjonsteknikk (eggsortering) går ut på at egg blir gentestet før de settes inn i livmoren. Kom med egne synspunkt på denne teknikken, gjør rede for noen av de etiske problemene ved denne bruken av bioteknologi.

Utdrag

"1. Forklar hva som ligger i begrepene bioteknologi og genteknologi.
Bioteknologi er en samlebetegnelse på virksomhet og teknologi der man bruker mikroorganismer, planter eller dyr til å fremstille produkter på en systematisk og kontrollert måte. Genteknologi er alle inngrep i en organismes arveanlegg for å teste, endre eller forske på dette arvematerialet.

2. Forklar begrepene naturlig og kunstig utvalg.
Kunstig utvalg vil si at vi velger ut genetiske varianter og krysser dem. Denne måten gjør at vi kan får frem ønskede egenskaper hos en art eller nye raser av en art gjennom avl eller foredling.
Naturlig utvalg vil si at naturen velger selv hvilke individer som skal formere seg eller overleve"... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmål og Svar om Gener, Bioteknologi og Genteknologi

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 20.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra , hjalp meg masse når jeg hadde prøve i Genetik og Bioteknologi i vg3