Spørsmål og svar: Demokrati i Norge | Fra Fokus - Politikk og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Spørsmål og svar: Demokrati i Norge | Fra Fokus - Politikk og menneskerettigheter

Oppgaven inneholder 19 spørsmål og godt besvarte svar. Hovedfokuset er det norske Stortinget, regjeringen, demokrati og valg/valgordningen i Norge. Spørsmålene er fra boka "Fokus - Politikk og menneskerettigheter".

Lærers kommentar

Godt besvarte spørsmål, god formulering og detaljerte svar.

Elevens kommentar

Flere eksempel og mer drøfting kunne ha blitt lagt til

Utdrag

4a) Frie valg der folket med jevne mellomrom får anledning til å velge sine politiske ledere, er det viktigste kjennetegnet i det demokratiske samfunnet. Fordi når folk stemmer gir de uttrykk for hvilke hvilken politikk og hvilke politikere de vil ha i de kommende fire årene. (Stortingsvalg hvert fjerde år). Valgene avgjør sammensetningen av Stortinget, og det er i Stortinget at viktige beslutninger om Norge blir tatt, altså i det norske samfunn. Politiske valg er også viktige i ett demokrati på grunn av folkesuvereniteten vi har i Norge om at makten skal komme fra folket. Lokalvalg er også veldig viktig et ett samfunn, da målet her kan være/ er å få frem noen lokale. På denne måten kan folk ha en viss innflytelse på sitt eget lokalsamfunn. Men kort sagt er ikke ett demokrati ett demokrati uten valg.

4b) Vi har politiske valg på ulike demokratiske nivå i Norge. Vi har Stortingsvalg, som er ett viktig demokratisk valg i landet vårt. Det er folket som velger sammensetningen av Stortinget, mens det er Stortinget som velger regjeringen. Vi har også ett lokaldemokrati, som blir utøvd gjennom fylkeskommunene og kommunene. Det gir innbyggerne i lokalsamfunn og regioner større innflytelse over beslutninger som angår deres nærmeste omgivelser. De lokale styringsorganene blir også brukt til å iverksette politiske vedtak bestemt av de sentrale myndighetene, samtidig som staten gir føringer på aktiviteten til fylkeskommunene og kommunene gjennom økonomiske rammer og lovgivning.

4c) Den norske valgordningen ved Stortingsvalg.
Grunprinsippet i Demokratiet er at hver velger har ei stemme, og at velgernes valg skal avgjøre sammensetningen av folke valgte organer fra kommunestyrer, via fylkestinget til Stortinget. Men dette er mer komplisert i praksis, og derfor må det lages regler for hvordan stemmene skal telles opp og hvordan mandatene skal fordeles mellom partiene. Det er desse reglene vi kaller for den norske valgordningen. Og i denne valgordningen avgjøres det sentrale spørsmål med hvert nytt politisk valg. I hvilke geografiske områder skal stemmene telles opp? (valgkretser) Hvor mange representanter skal det velges fra hver valgkrets? Hvordan skal mandatene fordeles mellom partiene (innenfor hver valgkrets)? Valgordningen er i landet, i Norge, baseres på en avveining mellom flere hensyn. Sammensetningen av Stortinget skal mest mulig gjenspeile velgerenes valg. Det ønskes et styredikitg ... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmål og svar: Demokrati i Norge | Fra Fokus - Politikk og menneskerettigheter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Spørsmål og svar: Demokrati i Norge | Fra Fokus - Politikk og menneskerettigheter, har også lastet ned