Spørsmål til kap. 17 | Andre verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Godkjent
  • 3
  • 880
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Spørsmål til kap. 17 | Andre verdenskrig

Besvarelse av oppgaver til kapittel 17; Andre verdenskrig i læreboken Portal - nyere historie.

Oppgavene går blant annet ut på årsaker til og resultater av 2. verdenskrig, Japans ekspansasjon og borgerktigen i Spania.

Lærers kommentar

Høy måloppnåelse, kjempe bra!

Innhold

- Enkelte historikere mener at årene 1914 – 1945 var en sammenhengende krigsperiode. Hva er argumentene for og imot en slik påstand?
- Hva er årsaker til 2. verdenskrig?
- Hva var bakgrunnen for Japans ekspansjonsforsøk i første halvdel av 1900 – tallet, og i hvilken grad greide landet å ekspandere?
- Hvorfor og hvordan ekspanderte Tyskland i perioden 1933 – 1939, og hvorfor ble ikke landet stanset?
- Hva var appeasement politikken og hvem var Neville Chamberlain?
- Hvorfor brøt det ut borgerkrig i Spania i 1936, og hvilken betydning fikk denne krigen for den senere verdenskrigen?
- Slå opp om bildet Guernica av Pablo Picasso: Hvorfor valgte han akkurat den byen å male?
- Hva var ikke angreps pakt?
- Hva var vendepunktene i krigen?
- Hva var resultatene av 2. verdenskrig?

Utdrag

De langsiktige årsakene var blant annet Versaillestraktaten etter WWI, så var det børskrakket som skapte mye misnøye og kraftig arbeidsledighet i Tyskland. Den kjente Adolf Hitler som var ganske karismatisk og klarte å få folk med seg og virkeliggjøre ønskene som han hadde. Nasjonalisme og Fascisme ble til. Chamber Lein som ville gi etter så mye som mulig for Adolf Hitlers ønsker i håp om at det skulle gå over og ikke føre til krig, men dessverre førte det til at Hitler fikk flyttet grensene mer og mer – såkalt forsoningspolitikk... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmål til kap. 17 | Andre verdenskrig

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.