Spørsmål 1-5 side 235, og 1-10 side 292 | Grip teksten | Norsk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 484
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Spørsmål 1-5 side 235, og 1-10 side 292 | Grip teksten | Norsk

Spørsmål og svar av diverse oppgaver fra boken Grip teksten. Oppgavene som besvares er:

- Oppsummeringsspørsmål 1 til 5 side 235.
- Oppsummeringsspørsmål 1 til 10 292

Svarene og hele besvarelsen er kortfattet, men alle spørsmålene er blitt forsøkt besvart.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Innhold

Side 235
1. Hva kjennetegner alle saktekster?
2. Hvorfor er forholdet mellom tekst og kontekst viktig for forståelsen av en saktekst?
3. Hva menes med begrepene logos, etos og patos?
4. Hvilke to hovedtyper argumentasjonsmåter vinner vi i saktekster, og hva kjennetegner dem?
5. Hva kreves av en saklig argumentasjon?

Side 292
1. Hva er adaptasjon?
2. Forklar begrepene intertekstualitet og sampling.
3. Gi noen eksempler fra ulike medium på den store interessen i vår tid for det personlige og private.
4. Forklar begrepet kultur.
5. Hva er etnosentrisme og kulturrelativisme?
6. Hva er uttrykket "den globale landsbyen" et bilde på?
7. Hva er en stereotype?
8. Hva er en fordom?
9. Hva er etnisitet?
10. Hva ligger i begrepet majoritetskultur og minoritetskultur?

Utdrag

2. Forklar begrepene intertekstualitet og sampling.
Alle tekster, verbaltekster, bilder og musikk – har kontaktpunkt med andre tekster. Ingen skaper en tekst uten at det er spor i den etter tidligere tekster. Dette kalles intertekstualitet. Sampling er en moderne form for intertekstualitet, som har sammenheng med at die nye mediene med ny teknologi åpner for direkte kopiering. Sampling snakker vi om når deler av et eksisterende kunstverk blir kopiert og satt inn i en ny tekst... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørsmål 1-5 side 235, og 1-10 side 292 | Grip teksten | Norsk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.