Fra spørreskjema til rapportering - Markedsføring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2137
 • PDF

Sammendrag: Fra spørreskjema til rapportering - Markedsføring

Sammendrag av kapittel 5 Fra spørreskjema til rapportering som handler om markedsundersøkelser i faget Markedsføring og ledelse. Tar for seg hvordan man kan utvikle et spørreskjema og gjennomføre undersøkelsen.

Utdrag

Her skal vi se nærmere på blant annet markedsundersøkelser, analyse og tolkning samt feilkilder og etiske problemstillinger.

Å lage spørreskjema
Det er viktig å lage et godt spørreskjema. Dette er et arbeid som krever nøyaktighet når det gjelder formuleringer, bruk av ord og illustrasjoner. Det finnes en del retningslinjer for hvordan gode spørreskjemaer skal utformes, men ingen fasit.

En vanlig teknikk er å begynne med å skrive ned de svarene vi tror vi får, da kan vi forholdsvis greit kunne vurdere om de innsamlede dataene er tilstrekkelig for å ta en beslutning.

Innledning
Du skal alltid ha en innledning når du lager et spørreskjema. I denne innledningen skal du ha med informasjon om hvem du eller din organisasjon/gruppe er, hva undersøkelsen gjelder og hvordan besvarelsen skal leveres. Dette gjelder spesielt ved postale intervjuer eller multimedieintervjuer.

Hvis undersøkelsen inneholder følsomme spørsmål bør du sørge for å understreke at undersøkelsen er konfidensiell, at innsamlede opplysninger er underlagt taushetsplikt og at svarene er anonymisert.

Åpne eller lukkede spørsmål
Hvis du er rimelig sikker på hva svarene vil bli, bør du lage svaralternativer som respondenten velger blant. Dette kalles lukkede spørsmål, fordi respondenten ikke kan svare fritt, men må velge mellom alternativer. Lukkede spørsmål gjør både intervjuet og analysen enklere og raskere. Egner seg best til kvantitative undersøkelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Fra spørreskjema til rapportering - Markedsføring

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 17.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var snedig og fin
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra skereveter