Spørgmål og svar | Grip Teksten VG1 s. 101

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 4
  • 4
  • 871
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Spørgmål og svar | Grip Teksten VG1 s. 101

Her finner du en god og enkel besvarelse av oppsummeringsspørsmål fra "Grip Teksten VG1" side 101.

Oppgaven svarer på følgende spørsmål:

1. Nevn noen kjennetegn ved fagskriving.
2. Hva skal du gjøre når du drøfter?
3. Hvordan kan du skape helhet i en artikkel?
4. Hva er en disposisjon?
5. Nevn noen måter å innlede en artikkel på
6. Nevn noen måter å avslutte teksten på.
7. Hva er hovedregelen for innholdet i ett avsnitt?
8. Hva er temasetning?
9. Nevn noen ord som viser den logiske sammenhengen i tekster.
10. Nevn eksempel på substantivsjuke.
11. Hva vil det si å velge presise ord?
12. Hva mener vi med at førsteleddet i en setning er fritt?

Lærers kommentar

Oppgaven svarer godt og enkelt på spørsmålene, men det hadde vært fint om det var litt mer utfyllende.

Utdrag

1. Nevn noen kjennetegn ved fagskriving.
Svar:
• Fagbegreper – Man skal ha fagbegreper som hører til det spesifikke faget, enten det dreier seg om naturfag, samfunnsfag, idrettsfag eller norsk.
...

2. Hva skal du gjøre når du drøfter?
Svar: Diskutere teksten og svare på en mer utfyllende måte, med flere detaljer. Diskutere mot og for i artikkelen og å se saken fra flere sider.

3. Hvordan kan du skape helhet i en artikkel?
Svar:
• La det være en sammenheng mellom innledningen og avsluttningen.
• Problemstillingen eller et spørsmål du stiller i innledningen, må du komme tilbake til i avsluttningen.
...

4. Hva er en disposisjon?
Svar: Disposisjon er en slags oversikt over oppbyggningen av en tekst, eller artikkel ...

5. Nevn noen måter å innlede en artikkl på
Svar:
• Å avgrense oppgaven – Å introdusere ved å fortelle litt om hva du skal fokusere på i artikkelen.
• Rett på sak – ...

6. Nevn noen måter å avslutte teksten på.
Svar:
• Oppsummering – Du oppsummerer en konklusjon eller det du har kommet fram til... Kjøp tilgang for å lese mer

Spørgmål og svar | Grip Teksten VG1 s. 101

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Spørgmål og svar | Grip Teksten VG1 s. 101, har også lastet ned