Spansk 3 eksamen | Vår 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Spansk nivå III
  • 6
  • 5
  • 2031
  • PDF

Løsningsforslag: Spansk 3 eksamen | Vår 2012

Få hjelp til eksamen i Spansk 3. I denne eksempelbesvarelsen viser vi deg hvordan eksamensheftet gitt våren 2012 besvares på en god måte. Besvarelsen er utarbeidet av vår dyktige fagredaktør og tilsvarer en eksamensoppgave til karakteren 6.

Eksamensheftet fra våren 2012 dreide seg i hovedsak om identitet, og i oppgave 1 vurderer vi om utsagn relatert til tekstvedlegget ”Lloré como un bebé después de confesar que era gay.” er sanne eller usanne. Oppgave 2 er skrevet på spansk og kommenterer forskjellen mellom hvordan jenter og gutter kommuniserer. I oppgave 3 ble du bedt om å velge mellom fire oppgaver. Her besvarer vi samtlige, hver med ca. 300-350 ord. Oppgave 3 a) handler om hvordan erfaringer og opplevelser påvirker ens identitet. I oppgave 3 b) reflekteres det over menneskers vane for å dømme andre, mens vi i 3 b) diskuterer muligheten til å uttrykke egen identitet. Til sist i oppgave 3 d) finner du en tekst omhandlende homofiles rettigheter. Alle deloppgavene til oppgave 3 er skrevet på spansk.

Bruk eksempelbesvarelsen som hjelp og inspirasjon, og bli klar til skriftlig eksamen i Spansk. Besvarelsen fungerer også utmerket som hjelp til all slags skriveoppgaver du møter i løpet av skoleåret.

Utdrag

Oppgave 1
Les tekstene i vedlegget. Bruk teksten til å vurdere om følgende utsagn er riktige eller feil. Begrunn svaret ditt ved å vise til hva som står i teksten. Skriv på norsk.
a. Ricky Martin hadde blandede følelser etter å ha kommet ut av skapet.
Riktig. I det tredje avsnittet forteller Ricky Martin at han både følte seg lammet og lettet etter å ha kommet ut av skapet. Det var altså ikke en enkel og entydig opplevelse.

b. Ricky Martin har adoptert et foreldreløst tvillingpar.
Feil. I teksten står det at Ricky Martin fikk et tvillingpar igjennom en surrogatmor. Biologisk sett er han derfor knyttet til barna sine...

Oppgave 2
¿Qué diferencias entre chicos y chicas ilustran los dibujos en la portada? ¿Hay siempre diferencias entre los sexos? Razona y da ejemplos de tu vida.
En la portada podemos ver unos dibujos que quieren mostrar algunas de las diferencias que hay entre las chicas y los chicos cuando se comunican. Los dos son dibujos de dos personas (dos chicas y dos chicos, respectivamente), y el dibujo quiere mostrar las diferencias que hay en la comunicación no verbal entre los dos sexos. Por eso vemos que entre los chicos no hay comunicación no verbal, solo comunican lo que quieren decir: “Hola”, en esta situación...

Oppgave 3 – Elige uno de los temas de abajo y escribe un texto en español.
a) Escribe un texto con el título: “Los diferentes caminos y experiencias que me han llevado a ser quien soy hoy.”
Los diferentes caminos y experiencias que me han llevado a ser quien soy hoy
Todo lo que pasa durante la vida forma a una persona y su identidad, es inevitable. Por eso es muy personal. Para mí, ha sido una mezcla de muchas cosas lo que me ha llevado a ser quien soy.

Primero, me ha afectado mucho haber vivido en varios países durante mi vida. Nací en Alemania porque mis padres trabajaban allí, pero mi padre es norteamericano y entonces nos mudamos a los EEUU después de 6 meses para estar más cerca de su familia...

b) “Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.” (Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español).
Es un instinto del ser humano juzgar a otras personas que son diferentes. Aunque esto suena un poco duro, es la simple verdad. No se puede evitar completamente, pero lo más importante es cómo reaccionamos hacia las personas que pensamos que son diferentes.

Es exactamente como dice Antonio Machado en la cita de arriba: el ser humano no puede parar de luchar contra todo lo que parece diferente y ”anormal”. Por eso todavía hay personas que piensan que cosas como la homosexualidad son un tabú y que no es normal, por ejemplo...

c) “No quiero mentir ni mentirme por miedo.” (Luís Miguel, actor y cantante mexicano) Comenta la cita.
Expresar su identidad es importante para cualquier persona del mundo y es muy triste cuando una persona no lo puede hacer por alguna razón. Expresarse puede significar vestirse de una manera distinta, usar maquillaje, comunicar lo que se siente a través de la música o el arte; La expresión realmente no tiene límites. Lo que sí tiene límites es a veces la sociedad. A veces la sociedad no nos permite expresar nuestra identidad, por ejemplo a causa de las normas que existen en la sociedad, y aun a causa de las leyes a veces...

d) Escribe un texto a base de la foto a la derecha.
En los últimos años se ha discutido cada vez más la homosexualidad y los derechos de los homosexuales porque es más aceptado vivir así, afortunadamente. Se discute si los homosexuales tienen derecho a casarse en una iglesia como cualquier otra pareja, y aún se discute en algunos lugares si es ”natural” o si “está bien” ser homosexual. La verdad es que no es algo que una persona elige, es parte de su identidad... Kjøp tilgang for å lese mer

Spansk 3 eksamen | Vår 2012

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.