Spansk 3 eksamen | Høst 2011

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Spansk nivå III
  • 6
  • 5
  • 2256
  • PDF

Løsningsforslag: Spansk 3 eksamen | Høst 2011

Det her er Studienetts eksempelbesvarelse av eksamensheftet gitt i Spansk 3 høsten 2011. Her viser vi deg hvordan en eksamensbesvarelse tilsvarende karakteren 6 ser ut. Besvarelsen gir deg et innblikk i hva som forventes av deg på eksamen og hvordan du kan lande toppkarakterene.

Eksamensheftet fra høsten 2011 dreide seg i hovedsak om betydningen av å høre til i en gruppe, med særlig fokus på gjengmiljøer. Oppgave 1 er en forståelsesoppgave skrevet på norsk der vi vurderer om utsagn i forbindelse med tekstvedlegget "Mara Salvatrucha" er riktige eller feil, mens vi i oppgave 2 kommenterer et utsagn skrevet av en spansk far som frykter gjengmiljøene. I oppgave 3 ble du bedt om å velge mellom fire oppgaver. Her besvarer vi samtlige, alle på spansk og med ca. 300-350 ord hver. I oppgave 3 b) finner du historien til et tidligere gjengmedlem, i 3 b) en tekst om viktigheten ved å føle tilhørighet til en gruppe og i 3 c) en beskrivelse av ulike ungdomsgrupper. Til sist, i oppgave 3 d), diskuterer vi gjengmiljøers religiøse tro.

Prøv å besvare oppgavene sammen med oss, og bli klar til skriftlig eksamen i Spansk 3. Eksempelbesvarelsen kan dessuten brukes som hjelp til all slags skriveoppgaver du møter i spanskfagene.

Utdrag

Oppgave 1
Les teksten i vedlegget. Bruk teksten til å vurdere om følgende utsagn er riktige eller feil. Begrunn svaret ditt ved kort å vise til hva som står i teksten. Skriv på norsk.
a. De ungdommene som ikke blir med i en mara, spiller gjerne fotball, går på kafé, diskotek eller på biblioteket i fritiden sin.
Feil. I slutten av teksten står det at de ungdommene som ikke har mulighet/lyst til å gå hjem til familiene sine ikke egentlig har andre alternativer enn å oppholde seg på gaten. Muligheten for fritidsaktiviteter eksisterer ikke i de områdende hvor gjengene befinner seg grunnet fattigdom, arbeidsledighet osv.

b. Det er alltid lederen for en mara som krever inn ”krigsskatten”.
Feil. I tekstens andre avsnitt står det at det alltid er nye gjengmedlemmer, kvinner eller barn som blir sendt ut for å kreve inn ”krigsskatten”...

Oppgave 2
Me llamo Hannah y soy una joven de 18 años.
Cuando leí este artículo también me dio miedo porque es un gran problema en el mundo que tantos jóvenes lleguen a ser miembros de una pandilla. Especialmente es un problema en los países del tercer mundo, porque muchas veces los jóvenes no tienen otra oportunidad para tener una vida en condiciones buenas. Entonces esos jóvenes se ven obligados a pertenecer a una pandilla porque es la única opción en la calle, como menciona el texto...

Oppgave 3 – Elige uno de los temas de abajo y escribe un texto en español.
a) La historia de Juan, un ex-marero
La vida en una pandilla
Me llamo Juan y tengo 23 años. Les quiero contar mi historia sobre cómo es la vida en una pandilla para que sepan la verdad sobre ellas, y para que menos jóvenes se unan a las pandillas en general. Hace 2 años hui de una pandilla que se llama Mara Salvatrucha –una de las pandillas más peligrosas del mundo. Realmente no es normal poder escapar de Mara Salvatrucha, ya que valoran la solidaridad y no tienen ninguna tolerancia hacia los traidores. Solo pude escapar porque encontré a mi tío de Noruega una vez que estaba en un café...

b) La importancia de pertenecer a un grupo
Es un carácter del ser humano ser social. Vivimos en grupos, nos educamos en grupos y trabajamos en grupos. De esta forma aprendemos desde pequeños que es más fácil hacer casi cualquier cosa en la compañía de otras personas. Por eso diría que la importancia de pertenecer a un grupo es muy grande y que es algo que no se puede cambiar. Todos tenemos varios grupos en los que participamos cada día; por ejemplo nuestra familia, el grupo de amigos, los compañeros de la escuela, y tal vez algunos compañeros de trabajo...

c) Hay muchos grupos juveniles, por ejemplo roqueros, emos, rastas, jóvenes religiosos, esnobs etc. Describe en español qué los caracteriza a dos o más grupos que tú conoces.
Muchos jóvenes eligen ser miembro de algún tipo de grupo social, tal vez porque están en la época de su vida en que tienen que formar su identidad, y entonces tiene mucha importancia qué grupo se elige. Por ejemplo conozco a muchos jóvenes cristianos que pasan mucho de su tiempo juntos, por ejemplo en clubs o en la iglesia. Como yo lo percibo, estos jóvenes muchas veces son más serios, no beben alcohol, pasan mucho tiempo en la iglesia, etcétera...

d) “Sólo Dios comprende a los mareros y no los juzga.” Comenta esta cita del texto.
En el texto leemos sobre la pandilla Mara Salvatrucha que es muy violenta y peligrosa. Sin embargo, el texto dice que los mareros también son muy religiosos y que creen en Dios. Para ellos la iglesia también es un espacio donde no pueden llevar armas, así que es como un refugio de las normas violentas del grupo. Según el texto, la idea es que nadie puede entender lo que los mareros hacen o por qué, en su opinión, es justo. Según la cita solo Dios los puede comprender... Kjøp tilgang for å lese mer

Spansk 3 eksamen | Høst 2011

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.