Spansk 2 eksamen | Vår 2017

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Spansk nivå II
  • 6
  • 5
  • 2230
  • PDF

Løsningsforslag: Spansk 2 eksamen | Vår 2017

Her kan du laste ned Studienetts eksempelbesvarelse på den skriftlige eksamen i Spansk 2 fra våren 2017. Eksamen ble avholdt den 22. mai 2017, og handlet om klær, mote og skoleuniformer. Du kan bruke eksempelbesvarelsen vår som inspirasjon og hjelp til eksamensforberedelser, eller hvis du har en oppgavelevering i løpet a skoleåret.

I besvarelsen vår gir vi eksempler på besvarelser på samtlige av oppgavene. Oppgave 1 er en kort oppgave, der du skal besvare et spørsmål om skoleuniformer på spansk med 5-8 setninger. Oppgave 2 inneholder både en Del A og en Del B, der du i Del A skal besvare spørsmål på norsk ved hjelp av statistikker på spansk. I del B skal du prøve å finne ut av hvilken designer som er på hvilket bilde ut fra noen spanske beskrivelser. I oppgave 3 skal du på spansk beskrive forskjeller og likheter mellom en spansk og en norsk skoleklasse ut fra et bilde. Til slutt skal du besvare oppgave 4, der du skal velge enten oppgave a, b eller c, hvor alle skal besvares på spansk. Her besvarer vi alle oppgavene med ca. 275 ord hver, så du kan se eksempler på tilstrekkelige besvarelser for alle valgmulighetene. Oppgave 4a) har tittelen "La escuela ideal", som går ut på at du skal forklare hva en drømmeskole er for deg. Oppgave 4b) handler om din holdning til at noen mennesker blir veldig rike, mens andre forblir fattige. I den siste oppgaven du kan velge, Oppgave 4c), skal du diskutere hvorvidt det er mulig å leve et helt år uten å kjøpe noe som helst.

Utdrag

Oppgave 4 – Velg én av oppgavene, og skriv en sammenhengene tekst på spansk.
I denne deloppgaven skal du være oppmerksom på at du ikke skal besvare alle oppgavene, som vi har gjort her. Du skal kun skrive om ett av temaene. Vi har besvart hvert tema med ca. 275 ord.
a) I spansktalende land går mange på privatskole. Mange er drevet av katolske organisasjoner, som i tillegg til faglig kvalitet er opptatt av kristen oppdragelse. Det finnes flere privatskoler i Norge også, men her går 96 prosent av av alle barn og unge på offentlig skole.

Hvordan er drømmeskolen din? Hva lærer man der? Hvordan er skolehverdagen for eleverne? Tror du denne skolen ville vært drømmeskolen til elever fra spansktalende land også? Hvorfor / hvorfor ikke? Skriv en tekst på spansk med tittelen La escuela ideal.
La escuela ideal
Casi cualquier estudiante tiene opiniones sobre cómo se podría cambiar la escuela para hacerla mejor. Puede ser que no les guste la cantidad de deberes o no que quieran otros tipos de clases. Yo también tengo ideas sobre la escuela ideal, aunque sé que sería difícil ponerlas en vigor.
Por ejemplo, creo que sería mejor si puediéramos tener menos alumnos en las clases, para que pudiéramos aprender más y así los maestros tendrían más tiempo para cada alumno. Además, creo que es una buena idea que aprendamos más sobre cosas prácticas que vamos a necesitar en la vida. Por ejemplo, es muy importante saber cómo pagar impuestos y tener una buena economía buena, pero esto no se aprende en la escuela normalmente. Además, sería divertido si pudiéramos elegir diferentes asignaturas para nuestras clases. Por ejemplo, me gustaría aprender más idiomas. En cuanto al horario de cada día, creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es agradable levantarse tan temprano cada día. En lugar de eso podríamos empezar las... Kjøp tilgang for å lese mer

Spansk 2 eksamen | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Spansk 2 eksamen | Vår 2017, har også lastet ned