Sosiologi: Iran og Ayatollah Khomeini

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 706
  • PDF

Sosiologi: Iran og Ayatollah Khomeini

Fakta- og analyseoppgave omhandlende hvordan Iran fungerte under Ayatollah Khomeini. Oppgaven beskriver regimet politisk og religiøst og inneholder også en presentasjon om Khomeini. Senere i oppgaven sammenlignes samfunnet i Norge og Iran og det ses på hva som må til for å forbedre et samfunn eller regime.

Oppgaven er skrevet til en muntlig fremføring i sosiologi og sosialantropologi.

Oppgaveformulering
Beskriv regimet under Irans religiøse og politiske leder som tok over på 70-tallet, «Ayatollah Khomeini».
Sammenlign hvordan regimet på den tid ble styrt iforhold til Norge i dag.

Lærers kommentar

"Veldig bra og omfattende oppgave. Fikk med mye og mer til. Veldig bra!"

Innhold

Beskriv regimet under Irans religiøse og politiske leder som tok over på 70-tallet, «Ayatollah Khomeini».
Sammenlign hvordan regimet på den tid ble styrt iforhold til Norge i dag.

Utdrag

Jeg skal snakke om situasjon i Iran i perioden landet ble styrt av Sajjed Ruhollah Khomeini eller bedre kjent som «Ayatollah Khomeini». «Ayatollah» er forresten ikke en del av navnet hans, men ayatollah er en hederstittel for rettslærde innenfor sjiaislam - altså de som har lov til å praktisere in-nenfor religionen. Før vår generasjons mest kjente terrorist, Osama Bin Laden, var det Khomeini. Han var en radikal muslimsk leder som utfordret verdens «vantro» i Allahs navn. «Ayatollah Kho-meini» hadde en tøft oppvekst som kan ha ført han til det han etterhvert ble. Etter å ha studert fer-dig teologi, ble han politisk aktiv. Grunnen var at han var imot styre i Iran på 60-tallet. Hans ak-tivitet førte til at han en rekke ganger ble arrestert og fengslet av Shah's sikkerhetsstyrker. Etter-hvert førte det til at han måtte i eksil. Han ble bl.a. plassert i Irak, men hans arbeid for hjemland førte til at han ble utvist av daværende leder i Irak, Saddam Hussein. På slutten av 70-tallet var Shah blitt veldig upopulær noe som førte til massive demonstrasjoner. Shahs styre falt i januar 1979. Khomeini retunerte til sitt hjemland og vant valget 1 mnd... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiologi: Iran og Ayatollah Khomeini

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.