Sosiollogi: Internasjonalisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 769
  • PDF

Sosiollogi: Internasjonalisering

Oppgaven inneholder fakta og drøfting om emnet internasjonalisering. Oppgaven diskuterer blandt annet hvordan det at virksomheter oppfører seg transnasjonalt, er med til å øke internationaliseringen samt hvordan handelsavtaler som f.eks. EØS kan hjelpe internasjonaliseringen på vei.

Lærers kommentar

Dette var en muntlig presentasjon, fikk tilbakemelding at emnet var veldig bra, at det essensielle var med og saken var godt drøftet, og sett fra begge sider.

Elevens kommentar

Det er mye fakta og saken er sett fra begge sider i oppgaven, men det er fortsatt mulig å gå enda dypere i emnet.

Utdrag

Internasjonalisering

Internasjonalisering er når land kommer nærmere hverandre gjennom samarbeid og handel i næringslivet. Produkter og tjenester internasjonaliseres innenfor markedsføring, ved å bli tilpasset andre kulturer og nasjoner, dataprogrammer internasjonaliseres ved å oversettes eller endre i forhold brukergruppen, osv.

For eksempel japanske bilselskaper lager biler i USA, norske klesselskaper produserer klærne på fabrikker i andre land, som for eksempel Polen, Portugal og Kina.

De selskapene som investerer i flere land kalles transnasjonale. I de siste årene har det blitt både flere og større transnasjonale selskaper. Disse selskapene er vanskelige å styre politisk, ettersom politisk makt vanligvis er kun i en stat... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiollogi: Internasjonalisering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.