Sosialkunnskap: Fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 7
 • 1932
 • PDF

Sosialkunnskap: Fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen

Oppgave i sosialkunnskap om overgangen fra arbeidsmarkedet til pensjonisttilværelsen. Oppgaven kommer blandt annet inn på hvilke psykiske forutsetninger eldre bør ha for å mestre overgangen. Videre kommer oppgaven inn på om pensjonsalderen bør heves eller ikke.

Lærers kommentar

Oppgaven er besvart på en saklig måte. Du bruker faglig relevant teori som grunnlag for drøftinga, og viser stor forståelse. Du viser kompetanse ved å vise til andre pålitelige kilder, som du bruker på en selvstendig måte.

Elevens kommentar

Jeg kunne/burde hatt en enklere struktur på oppgaven, og gått mer rett på sak uten lang innledning.

Innhold

Avgrensninger
Innledning
Fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen
Psykiske kriser hos eldre
Høy eller lav pensjonsalder
Kilder

Utdrag

FRA YRKESLIVET TIL PENSJONISTTILVÆRELSEN

1.0 Avgrensninger

Innholdet i denne teksten er avgrenset til kompetansemålene i læreplanen, og de kapitlene i lærebøkene (se 4.0 Kilder) som jeg føler er mest relevant for de temaene jeg har fått i oppgave å belyse.

2.0 Innledning

Følgende tekst er todelt. Den første delen går ut på å drøfte ulike forutsetninger for at eldre skal kunne mestre eventuelle psykiske kriser i forbindelse med pensjonering. Her vil det også være naturlig å trekke inn mulige bakenforliggende og utløsende årsaker til at noen eldre opplever denne overgangen som noe negativt... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap: Fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 27.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra, skal ha prøve i morgen. Håper denne kan være til inspirasjon.
 • 09.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Godt skrevet og god bruk av teorier!
 • 04.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke optimal kildehenvisning
 • 04.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var akkurat det jeg lette etter!