Sosialkunnskap: Velferdsstat og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 7
 • 2399
 • PDF

Artikkel: Sosialkunnskap: Velferdsstat og menneskerettigheter

Tredelt oppgave i Sosialkunnskap om velferdsstat, menneskerettigheter, kriminalitet og sosiale problemer.

I oppgave 1 tas det utgangspunkt i to tekster, én om abort og én om Anders Breiviks vilkår i fengsel. Begge tekstene tar for seg spørsmål om brudd på menneskerettigheter og i oppgaven drøftes utfordringer knyttet til slike saker og hva slags straffer som vil være passende.

I oppgave 2 brukes det forskjellige teorier om kriminalitet for å forklare hvorfor individer begår kriminalitet.

Oppgave 3 handler om hvorvidt forskjellige metoder for straff er i strid med menneskerettighetene.


Oppgavetekster:

Oppgave 1: Ta utgangspunkt i to av kildene som du fant fram til i forberedelsestida. Gi først en kort presentasjon av de to kildene. Gjør deretter greie for hvilke sivile menneskerettigheter de gir informasjon om. Pek til slutt på utfordringer som norske myndigheter står overfor når de skal fremme ulike sivile menneskerettigheter.

Oppgave 2: Årsaker til sosiale problemer kan analyseres ut fra samfunnsvitenskapelige teorier. Bruk blant annet teoriene til å vurdere om fengselsstraff er en god reaksjon på kriminelle handlinger.

Oppgave 3: ”Samfunnets reaksjonssystem på kriminalitet i Norge kan komme i konflikt med arbeidet for å fremme menneskerettighetene.”
Gjør greie for argumenter for og imot denne påstanden.

Lærers kommentar

Meget solid besvarelse. Du klarer å anvende teori i besvarelsen på en naturlig, og ikke minst, korrekt måte. Skulle noe innvendes måtte det være at du i oppgave 1 gjerne kunne konkretisert noe mer (se kommentarer). Språket ditt er lett og forståelig. Fin bruk av teori.

Bra dette! Karakter 5+

Studienetts kommentar

I oppgave 3 forveksler eleven varetektsfengsling med isolasjonsfengsling. Varetektsfengsling er neppe i strid med menneskerettighetene hvis det foregår på en ordentlig måte.

Utdrag

Velferdsstat, menneskerettigheter og sosiale problemer

Deloppgave 1
Sivile menneskerettigheter dreier seg blant annet om retten til frihet fra statlig tvang og statlige overgrep, frihet til å ytre seg som en vil, og rett til likhet for loven. Spesielt handler dette om å hindre overgrep mot enkeltindividet, og sørge for at alle har en viss sikkerhet rundt seg.

Har man et liv, skal man automatisk bli tilegnet denne sikkerheten. Siden Norge er et av verdens beste land å bo i, skulle en tro at det ikke fantes brudd på sivile menneskerettigheter her. Men det gjør det.

Et debattinnlegg skrevet av Jørgen Leknessund i 2006, tar for seg dette med abort i forhold til brudd på menneskerettighetene... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap: Velferdsstat og menneskerettigheter

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Lett å lese og kan være greit å ha med under en eksamen.
 • 02.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk! Denne hjalp mye i tentamenførebuing prosessen!
 • 13.05.2016
  veldig braaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 02.12.2015
  Bra tekst som virkelig hjalp meg til eksamen