Sosialkunnskap: Eksamensbesvarelse om Sosiale problemer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 16
 • 4819
 • PDF

Eksamensoppgave: Sosialkunnskap: Eksamensbesvarelse om Sosiale problemer

Eksamensbesvarelse for privatisteksamen i sosialkunnskap høsten 2012 om sosiale problemer.

Oppgaven starter med å definere, hva et sosialt problem er. Deretter diskuterer den to problemer (sykefravær på arbeidsplassen og prostitusjon og menneskehandel) mer i dybden. Til slutt diskuterer oppgaven årsaker til kriminalitet og ulike passende reaksjoner på de kriminelle handlingene.

Opgaveformuleringen lød:
Oppgave 1.
Hva er et sosialt problem? - Sosiale problemer, skap en definisjon og lag og drøft to problemer og se om de passer i din modell.
Oppgave 2.
Årsaker til kriminalitet og passende reaksjonssystemer.

Elevens kommentar

Mine egne tanker: Brukte ikke grafene jeg fikk tildelt i forberedelsestiden, og har dårlig fantasi så drøftingen kunne sikkert vært bedre.

Innhold

Oppgave 1.
Hva er et sosialt problem?

Nye sosiale problemer.
Problem nr. 1 Økt arbeidsfravær
1. Opprinnelse i det sosiale.
2. Problemet må berøre mange.
3. Kan virke truende for verdier og interesser i samfunnet.
4. Kan løses ved hjelp av tiltak
Problem nr 2 – Prostitusjon og menneskehandel.

Oppgave 2.
Årsaker til kriminalitet og passende reaksjonssystemer.
Innledning
Begreper
Enkelte risikofaktorer på individnivå
Årsaksfaktorer på systemnivå.
Urbanisering
Stemplingsteorien
Reaksjonssystemer
Kilder

Utdrag

Oppgave 1.

Hva er et sosialt problem?
I denne oppgaven vil jeg prøve å komme frem til en definisjon av et sosialt problem. Jeg vil gå inn på noen viktige vilkår for hva som kan regnes for å omfattes av begrepet og hvorfor.

Det er viktig å kunne forstå sosiale problemer, kunnskapen vi tilegner oss om sosiale problemer utgjør et viktig teoretisk fundament for samfunnsvitenskapen. Å kunne komme med en kort og konsis definisjon av dette viktige begrepet er imidlertid ikke så enkelt som en skulle tro. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap: Eksamensbesvarelse om Sosiale problemer

[28]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2014
  God besvarelse! Definerer sosiale problemet på en god måte. Forklarer sykdomsfravær med ulike faktorer. I tillegg blir årsaker til kriminalitet beskrevet.
 • 30.01.2014
  Kjempe flott! Hadde en innlevering å trengte litt inspirasjon, da var denne super :-)
 • 09.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave som gir forståelse
 • 07.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt fantastisk besvarelse!