Sosialkunnskap | Eksamen vår 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 3
 • 1308
 • PDF

Eksamensoppgave: Sosialkunnskap | Eksamen vår 2014

Dette er en veiledende besvarelse på oppgaven om kriminalitet og straff, som ble gitt til eksamen i Sosialkunnskap 2. juni 2014. Med denne besvarelsen får du veiledning til å løse en oppgave omhandlende ungdomskriminalitet.

Oppgaven er besvart av Studienetts egen fagredaktør i sosialkunnskap. Her drøftes det om straff er egnet til å bekjempe ungdomskriminalitet. Dette gjør vi ved å trekke inn ulike meninger om dagens straffesystem, ved å vurdere endringer i reaksjonsformer, som for eksempel samfunnsstraff, og ved å bruke teorier om årsaker til kriminalitet.

Innhold

Tema: Kriminalitet

Drøft om straff er egnet til å bekjempe ungdomskriminalitet. I svaret ditt skal du:

- trekke inn ulike syn på dagens straffesystem
- vurdere endringer i reaksjonsformer, som for eksempel bruk av samfunnsstraff

Du skal bruke teorier om årsaker til kriminalitet.

Utdrag

Om utfordringer i det norske straffesystemet står det i Soria Moria-erklæringen at: “Styrking av kriminalomsorgen er den største utfordringen i straffesystemet. Mangel på̊ tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet og knappe ressurser til innhold i soningen forsterker problemet med gjengangerkriminelle.” Her uttrykker Regjeringen Stoltenberg II en utfordring i det norske samfunnet knyttet til straff av kriminelle. Med dette som utgangspunkt vil jeg i denne oppgaven se nærmere på hvorvidt det nåværende straffesystemet i Norge er effektivt og...

Det norske straffesystemet i dag bærer preg av velferdspolitikk og tanken om å hjelpe de lavest stilte i samfunnet. Leif Petter Olaussen skriver i sin rapport “Straffenivået og folks holdninger til straff i Norge”, at enkelte mener fengselsstraffen i Norge ikke har den effekten den skal. De argumenterer med at den er av en for behagelig karakter og at det å sone i norsk fengsel kan “betraktes som et hotellopphold”. Hele 53 % av befolkningen er enig i denne påstanden. Det skal imidlertid tas i betraktning at...

Som et alternativ til ren fengselsstraff kan også samfunnsstraff være en mulighet. Det finnes flere alternative metoder for straff i samfunnet. Fellesnevneren er at dette er straffemetoder som gjør at den domfelte unngår brudd med det normale livet, som utdanning, jobb og sosial omgangskrets. En samfunnsstraff tilrettelegges i forhold til den domfeltes utgangspunkt og behov, samt i forhold til lovbruddet. Ved denne formen for straff vil man kunne begrense den...

For å kunne bekjempe ungdomskriminalitet, er man også nødt til å se på årsakene til kriminalitet. På den måten vil man kunne fange opp kriminelle og potensielt kriminelle i en tidlig fase. Hvis vi i Norge har et mål om å bekjempe ungdomskriminalitet, vil samfunnsstraff kunne være en måte å fange opp de unge straffedømte, som, ifølge stortingsmeldingen, har en... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap | Eksamen vår 2014

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noe alle som har eksamen budde har sett på =D
 • 13.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra oppgave! Den var mye til hjelp
 • 27.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig informativ. veldig bra skrevet
 • 13.05.2016
  bra tekst:))))) fornøyd:))))