Sosialiseringen som en livslang prosess: Primærgrupper og sekundærgrupper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosialiseringen som en livslang prosess: Primærgrupper og sekundærgrupper

I denne oppgaven reflekteres det over sosialiseringen som en livslang prosess og over primærgrupper og sekundærgrupper i sosialiseringen. Her forklares det også hva primær- og sekundærsosialisering er. I tillegg diskuteres uformell og formell sosialisering, samt løsrivningsprosessen.

Oppgaven forholder seg til spørsmålet:

"Er sosialiseringen en livslang prosess og hva innebærer prosessen?"

Utdrag

Er sosialiseringen en livslang prosess og hva innebærer prosessen? For å kunne svare på dette må vi først svare på hva sosialisering er. Sosialisering er den prosessen der individer lærer seg normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter som blir sett på som nødvendige for at det skal kunne leve i et fellesskap, og for at fellesskapet skal kunne bestå. Vi kan også dele sosialiseringen inn i to deler, primær- og sekundærsosialiseringen.

Den første type sosialisering et menneske blir utsatt for er primærsosialiseringen. Her er det familien som er den viktigste sosialiseringsaktøren. Med sosialiseringsaktører mener vi de personene eller institusjonene som påvirker oss gjennom sosialiseringsprosessen. Familien er med på å lære barnet fra det er født, de første normermene, verdiene, kunnskapene og ferdighetene for å passe inn i den kulturen barnet lever i... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialiseringen som en livslang prosess: Primærgrupper og sekundærgrupper

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 19.04.2017
    Skrevet av Elev på Vg3
    tusen takkkkkkkk :))