Sosialisering og identitet i Billy Elliot

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1258
  • PDF

Sosialisering og identitet i Billy Elliot

Dette er en analyse av filmen Billy Elliot i et samfunnsfaglig perspektiv. Analysen fokuserer på de sentrale temaene sosialisering og identitet. Oppgaven nærmer seg disse temaene ved å redegjøre for hvilke normer man møter i filmen og hvem som er normsendere. I tillegg greies det ut om de ulike rollene og rollekonfliktene som oppstår.

Lærers kommentar

Dette er en veldig god besvarelse og du problematiserer temaet i filmen godt. Du får fram mange viktige trekk ved filmen. Jeg savner litt mer en diskusjon om samfunnet de levde i og at Billy faktisk blir en viktig normsender etter hvert i filmen.

Utdrag

Filmen Billy Elliot omhandler en gutt med navn Billy Elliot som bor i et gruvesamfunn i England, under gruvearbeiderstreiken. Billy går på boksing, men han verken liker det eller er spesielt flink. Bokserne må dele treningsalen med ballettdanserne, og Billy viser stor interesse for balletten helt fra starten, og blir med å danse med dem. Han liker balletten veldig godt, men må danse i skjul, fordi det at en gutt skulle danse ballett er så å si uaktuelt. Han har både opp og nedturer i løpet av filmen, og da hemmeligheten om at han danser ballett kommer ut til familien får han absolutt ikke noe støtte fra dem. Etter hvert utover i filmen kan vi se at faren gradvis blir mer aksepterende og støttende, og da filmen nærmer seg slutten kan vi se det samme med broren. Til slutt reiser Billy på en audition til en stor ballettskole, og kommer inn der.

Denne filmen tar for seg mye innenfor både normer, sanksjoner, roller, og sosialiseringer. De mest sentrale personene i filmen er Billy Elliot, faren til Billy, og danselæreren, men også bestevennen hans, broren, og Billys avdøde mor spiller store roller.

Alle de nevnte rollene ovenfor er også viktige normsendere for Billy. Man kan se at selv om moren til Billy er død, så har hun en stor innflytelse på han. Han har henne med seg i tankene hele tiden, og i løpet av filmen ser vi flere ganger at selv om hun ikke lever lenger så «lærer» hun han fortsatt mye. Et eksempel på dette i filmen er når Billy er på kjøkkenet og drikker rett fra melkekartongen, så «står» plutselig moren der og sier til han at det ikke er lov. Danselæreren er også en viktig normsender. Hun viser tydelig at hun bryr seg om Billy, og det kan virke som hun tar på seg rollen som Billys «mor»... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering og identitet i Billy Elliot

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.