Sosialisering og de ulike arenaer for sosialisering | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosialisering og de ulike arenaer for sosialisering | Temaoppgave

Her finner du en temaoppgave som handler om sosialisering. Oppgaven svarer på følgende problemstilling: Hva er egentlig sosialisering og hvorfor er denne prosessen så viktig for oss?

I oppgaven kan du lese lese om de forskjellige arenaene for sosialisering. I tillegg kan du lese om normer, sanksjoner, ulike roller i sosialiseringssystemet og hvorfor denne prosessen er så viktig for mennesker.

Utdrag

Sosialisering er en prosess som alle mennesker går igjennom i løpet av hele livet. Dette skjer med alle mennesker i alle samfunn. Og under denne prosessen lærer vi både normer, verdier, ferdigheter og kunnskaper som trengs i samfunnet vårt. Det skjer også en overføring av alt det vi lærer fra generasjon til generasjon. Kort sagt kan vi si at sosialisering er hvert enkelt individ sin selvstendiggjøring og at man tilpasser seg samfunnet. Ved å være med mennesker lærer vi hva som forventes av oss i forskjellige kulturer og roller. Vi lærer også om normer. Vi lever opp til forventingene for å bli sosialt akseptert i det samfunnet vi lever i.

For å ta det fra starten så bor vi med familie, vokser opp i et samfunn hvor vi får oss venner gjennom skole og idrett. Det vil si at det krever sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter som å forstå felles regler, at vi har omtrent likt verdigrunnlag. I tillegg kreves det at vi har ferdigheter som er nyttige for fellesskapet/samfunnet vi lever i og at vi evner å kommuniserer med mennesker.

Formålet med sosialiseringsprosessen er å være med på å utvikle psykisk kompetanse (som vil si følelser, motiver, selvrefleksjon, uttrykksmåter og estetikk), sosial kompetanse (det betyr samhandling og kommunikasjonsevner, måten du er på, empati, argumentasjon og konfliktløsningsferdigheter også videre) og kulturell kompetanse (som går ut på kunnskaper, verdier og normer). Alt dette læres ved noe som heter sosial læring. Sosial læring betyr interaksjon med andre. Det vil si at det er blant annet foreldre, venner, lærere, trenere og massemediene som overfører normer, verdier, holdninger og kunnskap til oss. Av disse lærer vi oppførsel og evner sånn at vi klarer å tilpasse oss samfunnet og den kulturen vi lever i. Når vi blir født begynner vi å lære av foreldre og søsken ved å herme etter dem. Etter hvert blir vi mer og mer selvstendige og vi begynner å ta egne valg i forhold til hvilken læring vi vil ta til oss og hvilken vi overser. Dermed skjer det en selvstendiggjøring.

Det finnes fire stadier i sosialiseringen. Det første stadiet er imitasjon. Imitasjon vil si at vi etterligner andres atferd og holdninger. Det andre stadiet er... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering og de ulike arenaer for sosialisering | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.