Sosialisering og normer | Individ, kultur og samfunn kap. 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosialisering og normer | Individ, kultur og samfunn kap. 1

I denne oppgaven finner du en prøvebesvarelse i faget Sosiologi og Sosialantropologi. I prøven besvares spørsmål relatert til kapittel 1 i Individ, kultur og samfunn av Martin Westersjø og Odd Gunnar Andreassen.

Dette kapittelet handler om sosialisering og normer, og i denne oppgaven forklares begreper som blant annet norm, normkonflikt og sanksjoner.

Lærers kommentar

Veldig godt og bra reflektert.

Elevens kommentar

Mer utfyllende på noen av startspørsmålene.

Innhold

1) Hva menes med/forklar;
Velg 7 av 10
a) Norm
b) Internalisering
c) Rolle
d) Sanksjoner
e) Normkonflikt
g) Kjønnsrolle
h) Funksjonstapping
2b) Gjør greie for hva et samfunn er og prosessene som må til for å opprettholde et samfunn. Til slutt skal du drøfte hvordan samfunn best kan løse konflikter som oppstår mellom ulike samfunnsgrupper.

Utdrag

Vi kan definere et samfunn som en samling individer som over tid lever i en form for fellesskap innenfor et nærmere geografisk område. Et samfunn oppstår når mennesker samles og danner et felleskap. Og igjen er dette felleskapet avgrenset innenfor et bestemt geografisk område, som kan være for eksempel land, eller mindre samfunn som skolen en går på. Alle disse medlemmene og ulike faktorer fører til at et samfunn stadig er i endring, og stadig utvikler seg.

Men selv om vi har mange ulike samfunn som er avgrenset til et geografisk område, er ikke da Jorda også ett samfunn? Dette kaller vi for verdenssamfunnet. Selv om det i teorien er et samfunn, er det diskusjon på selve definisjonen av et samfunn, om det må fellesskap til eller at medlemmene i samfunnet må ha felles interesse og samarbeide med hverandre, så om verdenssamfunnet eksisterer kommer an på hva som ligger i definisjonen av et samfunn.

For at et samfunn skal fungere må vi også ha noen grunnleggende prosesser til stede, som må være til stede for at samfunnet skal gå rundt.

Vi har først rekruttering, som går ut på at et samfunn må ha en jevn strøm med nye medlemmer for å opprettholde befolkningsnivået i samfunnet. Medlemmer av samfunnet kan dø, eller de kan melde seg ut eller rett å slett flytte vekk fra samfunnet. Derfor er det viktig at det er en kontinuerlig strøm av nye medlemmer. Denne kan sikres med for eksempel; innflytting, fødsel eller... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering og normer | Individ, kultur og samfunn kap. 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.