Sosialisering: Kjønnsroller og endringene i sosialiseringsprosessen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosialisering: Kjønnsroller og endringene i sosialiseringsprosessen

Her har du en oppgave i to deler som handler om sosialisering. Del 1 er en kortsvarsoppgave om kjønnsroller, mens del 2 er en lenger oppgave som handler om endringene i sosialiseringsprosessen.

Lærers kommentar

"Særlig bra: Bruk av fagbereper og relevant teori. Peker på sammenhenger. Viser høy refleksjonsevne og kobler egne tanker opp mot fagstoff = trekker egne slutninger."

Elevens kommentar

Vis til kilder når du kommer med påstander, også I teksten.

Innhold

Tema: Sosialisering

- Oppgave 1: Kjønnsroller
- Oppgave 2: Endringene i sosialiseringsprosessen
- Kilder

Utdrag

Oppgave 1: Kjønnsroller

Kjønnsroller innebærer en samling av normer og forventninger knyttet til det å være gutt eller jente. Kjønnsrollene bestemmer ofte tankemåter, følelser og oppførsel. Forskjellen på jenter og gutter kan være både biologisk bestemt og sosialt bestemt. Eksempel på at forskjellen er biologisk bestemt er at det er bare jenter som kan føde og amme. Kjønnsrollene er også sosialt bestemt, gjennom hele livet blir jenter og gutter møtt på forskjellige måter, rett og slett fordi foreldre har ulike forventninger om hvordan en gutt og jente skal være. Forventninger er forestillinger om hvordan andre skal oppføre seg.

...

Oppgave 2: Endringene i sosialiseringsprosessen

I denne teksten skal jeg gjøre forklare sosialiseringen i primærgruppa og i sekundær-gruppene. Jeg skal også diskutere endringene som skjer i sosialiseringsprosessen og hvilke konsekvenser disse endringene kan gjøre med dagens barn og unge.

Sosialisering er en prosess der individer lærer samfunnets regler, normer, atferdsmønstre og integrerer seg med resten av samfunnet. I sosialiseringen lærer man å fungere i et samfunn sammen med andre individer i samfunnet, og lever etter reglene og verdiene som finnes i samfunnet. Vi kaller sosialiseringen for en prosess fordi den er alltid i utvikling. Vi forandrer oss hele tiden og går gjennom mange forskjellige faser i livet og lærer alltid noe nytt. Derfor er sosialiseringen er livslang prosess og varer fra det øyeblikket vi er født til vi dør. Sosialiseringen finnes i alle samfunn, men hva den inneholder varierer fra kultur til kultur og endres hele tiden.

Det finnes to former for sosialiseringen, primærsosialisering og sekundærsosialisering. Medlemmene i primærgruppen er de som står oss nærmest og betyr mest for oss, først og fremst familien og vennegjengen. Arbeidsplassen og kollegaer kan også utgjøre en del av primærgruppen. Primærsosialiseringen er en... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering: Kjønnsroller og endringene i sosialiseringsprosessen

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2016
  God besvarelse, til stor hjelp
 • 23.05.2016
  dritbra notat til eksamen
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra, god hjelp