Sosialisering | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 5
 • 4
 • 1255
 • PDF

Sosialisering | Essay

Essay om sosialisering og hva som kan oppnås gjennom sosialisering. Oppgaven fokuserer på hvordan barn og unge kan sosialiseres og selv velger å sosialisere seg med andre for å skape relasjoner, verdier, normer, empati, selvkontroll, glede og humor.

Essayet kommer også inn på hvilke tiltak barnehager og skoler gjør for å forebygge psykiske problemer og stimulere til god psykisk helse hos barn og unge.

Lærers kommentar

Bra.

Elevens kommentar

Trekke mer linjer til forskjellige psykologer, f.eks. Piaget.

Utdrag

Noen grunnområder vi har innen sosial kompetansen er empati, prososial adferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. Disse fem grunnområdene er viktige at barna får stimulert, og jobbet med både i barnehagen og på skolen. Empati handler om at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjoner, se vekk fra din egen mening og synspunkter, og respektere andres følelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialisering | Essay

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2014
  En flott oppgave og jeg brukte den til tentamen våre, 2014. God hjelp!
 • 04.05.2014
  Veldig veldig fin. Hjelper meg mye i oppgaven jeg skal skrive!
 • 23.05.2016
  grei notat til eksamen
 • 27.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dritbraaaaa skrevret, hjalp kjempe myeee