Sosiale systemer | Skolen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosiale systemer | Skolen

Denne oppgaven handler om sosiale systemer. Her redegjøres det for sosiale systemer. I oppgaven er det skolen som sosialt system som er hovedfokuset. Oppgaven tar også for seg emner som blant annet sosialisering, elevdemokrati, autoritetsfordeling og utdanningstilbud.

Innhold

Innledning 2
Sosialt system 2
Roller i skolen 4
Skolens struktur – rollene i forhold til hverandre 4
Autoritetsfordeling 5
Normer og regler 7
Rekrutering – sosialisering – produksjon 7
Utdanningstilbud 8
Elevdemokratiet 10
Elevundersøkelsen 2013-2015 11
Oppsummering 12
Bibliografi 13

Utdrag

Innledning

Vi har fått oppgaven i å kartlegge skolen vår med hovedfokus på sosiale systemer. På skolen vår har vi mange forskjellige roller med forskjellige oppgaver, som alle er viktige. Det er alt fra rektor som skal sørge for at skolen går rundt, til renholdspersonell som sørger for at skolen er ren. Alle som er en del av skolen vår er en del av sosiale systemerer, et av de er det sosiale systemet vi har på skolen. Vi skal i denne oppgaven legge frem hva et sosialt system er, det sosiale systemet på skolen vår, forskjellige roller som de forskjellige har og fortelle om de ulike utdanningstilbudene. Vi skal også fortelle om elevdemokratiet ved skolen, rekruttering, sosialisering og produksjon på skolen.

Sosialt system
Vi mennesker er sosiale vesener, og vi er alle en del av et eller flere sosiale systemer. Et sosialt system kan defineres som en gruppe mennesker som har en type relasjon til hverandre. Sosiale systemer kan være alt fra små til store, og det består av mennesker som samhandler. Et sosialt system har en relativt fast struktur, vi kan altså si at det har en viss forutsigbarhet. Samhandlingene går i et fast mønster som ofte følges over tid. Noe av det som kjennetegner et sosialt system er at de har et eller annet formål. Disse formålene er veldig varierende ettersom hvilke sosiale systemer det er snakk om. Er det for eksempel snakk om en barnehage som et sosialt system, er formålene ulike fra formålene knyttet til skole, fotballklubben eller familien. (Dalen)

Når vi skal se på skolen som et sosialt system, må vi først være innforstått men hva en skole er, og hvilke betydning skolen har i samfunnet. Allerede fra fem- seksårsalderen blir vi en del av skolesystemet. Vi starter på barneskolen hvor formålet er å gi grunnleggende opplæring. Det er her vi lærer å lese og skrive, noe som er en forutsetning for å klare oss videre i livet. På skolen lærer vi også om demokrati, og hvordan vi skal forholde oss til medmennesker som lærere og elever... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale systemer | Skolen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.