Sosiale medier og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosiale medier og menneskerettigheter

Denne oppgaven dreier seg om sosiale medier og menneskerettigheter. Oppgaven starter med å redegjøre for ulike sosiale medier som Facebook, Instagram og blogger, for deretter å diskutere de sosiale mediene i forbindelse med menneskerettighetene. Oppgavens problemstilling er:

"Hvilken betydning kan de sosiale mediene ha for menneskerettighetene?"

Lærers kommentar

Du har skrevet en meget interessant og spennende oppgave om sosiale medier. Veldig god innledning, struktur og innhold. Veldig fint at du knytter det til menneskerettighetene. Kanskje kunne du ha fokusert på et par menneskerettigheter til.

Utdrag

Sosiale medier er en viktig ting i alles verden i dag. Det er ikke veldig mange som verken har eller leser en blogg, har Facebook, Instagram, Snapchat osv. Nå skal jeg ta for meg tre av disse sosiale mediene og fortelle litt om hver av dem, og på hvilken måte de er en maktfaktor i verden i dag. Etter vi har sett litt på hvordan disse ulike sosiale mediene er en maktfaktor, skal vi se litt på problemstillingen min «Hvilken betydning kan de sosiale mediene ha for menneskerettighetene?»

Blogg
Blogg er et forkortet ord for «web-logg», det er en form for en dagbok som publiseres på nettet. (Eilertsen, 2009) Jeg tror nok vi alle har hørt om en blogg, vært innom en eller leser en blogg fast.

...

Sosiale medier og menneskerettigheter
Det finnes rettigheter for ytringsfrihet og for å kunne se ut og kle deg som du selv vil, men kommer noe av dette egentlig frem i den sosiale verdenen? Nei, det gjør det ikke. Det er så mange fordommer og slemme kommentarer som flyr rundt der ute på nettet. Vi har ytringsfrihet i verden og det er folk som sier ting de selv mener på nettet, men de får kjempe mye hat på grunn av det. Det kommer så mye hat tilbake på de personene som bruker sin ytringsfrihet, men om det er riktig eller galt kan diskuteres. For de som skriver tilbake alt dette hatet de bruker også sin ytringsfrihet til å si sin mening... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale medier og menneskerettigheter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.