Sosiale avvik: Dead Man Walking

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosiale avvik: Dead Man Walking

En analyse av filmen "Dead Man Walking" og hovedpersonen Matthew Poncelet.

Analysen diskuterer årsaker til sosiale avvik og samfunnets reaksjoner på disse. Det er disse spørsmålene som blir besvart i oppgaven:

1. Bruk teoriene i kapittel 5 og lag en oversikt over mulige årsaker til at Matthew Poncelet ble drapsmann og voldtektsforbryter

2. Skriv noen argumenter for og mot fengselsstraff som individualpreventivt virkemiddel for en lovbryter som Matthew Poncelet.

3. Drøft: Ofte tas det til orde for et «tøffere» strafferegime innen kriminalomsorgen. Bør vi ha strengere straffer for grove forbrytelser i Norge? Bruk fagbegreper (f.eks. ulike begrunnelser for straff).

Lærers kommentar

Litt sen, men dette er jo knallbra. Fortsett sånn.

Utdrag

Individuell oppgave knyttet til kap 5: Kriminalitet
1. Bruk teoriene i kapittel 5 og lag en oversikt over mulige årsaker til at Matthew Poncelet ble drapsmann og voldtektsforbryter

Innledning
Matthew Poncelets fatale handlinger kan beskrives som ekstreme avvik. Årsakene til at Poncelet endte opp i en slik situasjon er med stor sannsynlighet mange og sammensatte. Filmen gir et visst innblikk i Poncelets adferd – men i en ekstrem situasjon; han venter på sin egen død. Han er fortsatt utholdende i sin ansvarsfraskrivelse – inntil han først på selve henrettelsesdagen gir sin erkjennelse og ber om tilgivelse.

Sosialisering – sosial kontroll
Sosial kontroll kan ses på i tre prosesser; sosialisering, normdannelse og sanksjonering.Sosialiseringen handler om å lære seg hvilken adferd og kommunikasjon som er gjeldende som rett og gal i det samfunnet en er i. Normdannelse er den felles enighet som utvikler seg i et samfunn om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Snaksjonering handler om hvilken respons samfunnet gir overfor både den akseptable og uakseptable adferden.
Matthew Poncelet virker å ha vært sterkt påvirket av Carl Vitello. Poncelet og Vitello voldtok en ung jente og drepte både henne og kjæresten hennes hjerteløst. Det er verdt å merke seg at uttrykket i Poncelets ansikt viser at han angrer så fort han er ferdig... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale avvik: Dead Man Walking

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.