Sosial ulikhet og sosial mobilitet | Mappeoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosial ulikhet og sosial mobilitet | Mappeoppgave

En mappeoppgave om de to begrepene sosial ulikhet og sosial mobilitet. Oppgaven drøfter hvilke forutsetninger sosial mobilitet har, konsekvenser av høy og lav mobilitet samt lagdeling og klasser for sosiale ulikheter. Spørsmålene som stilles er:

- Er sosial mobilitet like stor for kvinner som for menn?
- Hvordan oppstår sosial ulikhet?

Innhold

- Sosial mobilitet
- Lagdeling, klassedeling og sosial ulikhet
- Kilder

Utdrag

Sosial mobilitet
Sosial mobilitet vil si mobiliteten til en person på den sosiale rangstigen. Mobilitet betyr altså bevegelse eller flytting. Når vi snakker om mobilitet så har vi to hovedtyper vi har geografisk og sosial. Det er den sosiale mobilitet vi skal snakke mer om. Sosial mobilitet vil altså si at man beveger seg som regel opp, med det kan også være mulig å rykke ned på den sosiale rangstigen.
Sosial ulikhet er det vi begrepet vi bruker for å beskrive oppdeling av personer og grupper i disse lagene jeg nettopp forklarte.

...

Men hvordan oppstår disse sosiale ulikhetene?
Sosial ulikhet oppstår når ressursene i et samfunn er ufordelt ujevnt. Typisk gjennom modeller for tildeling. Økonomisk ulikhet er vanligvis beskrevet på grunnlag av den skjeve fordelingen av inntekt eller formue og er ofte en studert type sosial ulikhet. Form for tildeling kan også påvirke fordelingen av rettigheter og fordeler, sosial makt, tilgang til offentlige goder som utdanning, fin bolig, transport, og økonomiske tjenester som nettbank og andre sosiale goder og tjenester... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosial ulikhet og sosial mobilitet | Mappeoppgave

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 23.11.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
    synes det var sykt rotete, men fikk NOE nytte av denne
  • 26.10.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
    Mye til hjelp! Kjempebra