Sosial kompetanse og kulturell tilpasning | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 5
  • 1811
  • PDF

Sosial kompetanse og kulturell tilpasning | Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar som handler om hvordan organisert aktivitet kan påvirke utviklingen av sosial kompetanse hos mennesket, og om hvordan utfordringer i forbindelse med kulturell tilpasning kan påvirke den psykiske helsen.

I oppgaven kan du altså bl.a. lære mer om sosial kompetanse og dens definisjon. Videre blir det drøftet hvorfor organisert aktivitet er en så viktig del av denne utviklingen. I oppgave B blir det drøftet hvorfor den psykiske helsen kan påvirkes så mye av det å leve i et multikulturelt samfunn.

Innhold

A. Drøft/diskuter hvordan organisert aktivitet (idrettslag, kultur, politikk) kan påvirke utviklingen av sosial kompetanse hos mennesket
B. Gjør rede for hvordan utfordringer i forbindelse med kulturell tilpasning kan påvirke den psykiske helsen (foreslåtte innfallsvinkler: mindreårig asylsøkere, ny i jobben, ny i klubben)

Utdrag

Først og fremst, sosial kompetanse defineres som kunnskaper, ferdigheter og holdninger du trenger for å fungere godt sammen med ande, bli sosialt akseptert og kunne etablere familiebånd og vennskap (Peik Gjøsund, 2017). Vi mennesker er sosiale vesen, og vi har ulike behov, bl. a. tilknytning som står i Maslows behovsteori, vi søker etter en gruppe å høre sammen med. Dermed er den sosiale kompetanse viktig slik at vi fungerer i et samspill med andre, og får dekket våre behov om tilknytning, sammen med kjærlighet og trygghet.

...

I hvor stor grad organiserte aktiviteter påvirker vår sosiale kompetanse kan variere. Det vil i større grad påvirke et barn, enn en voksen. Barn holder på med utviklingen av sin sosiale kompetanse og kan være lett påvirkelige. Voksne derimot blir nok ikke påvirket i like stor grad, de har kommet langt i sosialiseringsprosessen og utviklet sin sosiale kompetanse over mange år. Men en skal ikke gå bort i fra at den sosiale kompetansen til en voksen også kan påvirkes.

...

Når man hjelper ser man også tegn på prososial atferd; oppførsel som oppfattes som positivt for andre. Som sagt å hjelpe en som er nedfor kan være en ting, i tillegg til å oppmuntre de rundt deg og å dele. Dårlig stemning på banen, fører ofte til dårlig prestasjon. I idrett merker man at oppmuntring fra de andre er med på å øke motivasjonen, og kanskje man oppmuntrer andre tilbake etter å ha sett hvilken effekt det har. Man kan også lære seg å dele. For eksempel når jeg er på turnering hender det at noen glemmer maten sin, eller kanskje har spist opp alt de hadde. Da tar det ikke lang tid for noen henter fram noe mat og deler. Man har kanskje vært i den situasjon selv, og erfart at det ikke er gøy å spille på tom mage, energinivået blir lavt da.

...

Når man lever atskilt blir det lite kontakt mellom de med ulik kultur. Det kan være med på å skape fremmedfrykt, og man kan utvikle fordommer. Vi har såkalte inngrupper (gruppene vi deltar i) og utgrupper (gruppene vi kun møter). Ifølge sosial identitetsteori påvirkes utviklingen av vår identitet av de gruppene vi er med i og føler tilhørighet til. Vi har mer enn en sosial identitet, og det varierer med situasjonen og gruppen vi er med (Peik Gjøsund, 2017). Denne teorien sier at vi setter inngruppen foran de andre. Kan bli skeptiske til de andre, og det blir skapt en «oss og dem»-tankegang. Konsekvensene av dette kan føre til negativ innstilling mot utgruppene, og i Robbers Cave-eksperimentet viste de at guttene ble... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosial kompetanse og kulturell tilpasning | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.