Snehvit og Narnia | Analyse og sammenligning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 5
  • 1994
  • PDF

Eventyranalyse: Snehvit og Narnia | Analyse og sammenligning

Analyse og sammenligning av eventyret Snehvit og eventyret Narnia. (NB: Ikke hele eventyret om Narnia er med, bare den delen der Lucy og broren går inn i skapet og møter heksa).
Analysen tar for seg eventyrtrekk, språk, aktantmodellen, kultur og motivet om makt og avmakt.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Veldig strukturert, fint arbeid. Man ser at dette er det lagt grundig arbeid i! Struktur og sammensetningen er veldig god. Fine vinklinger og sammenligninger mellom de ulike eventyrene. Skulle kanskje ha pekt på noen flere virkemidler.

Utdrag

Jeg har valgt tekstutdragene «Snehvit» og «Narnia». Forfatterne er Brødrene Grimm (Snehvit) og C.S. Lewis (Narnia). Ved sammenlikning av disse to tekstene skal jeg gå nærmere på hvem som har makt og avmakt i eventyrene. Jeg skal samtidig fremstille hvilke sjangertrekk som ligger til grunnlag i disse to tekstene. Kultur er et viktig moment som jeg også skal ta for meg.

Jeg skal knytte tekstene opp mot kulturmøter og kulturkonflikter. Dette er for å gå nærmere inn på de ulike sjangertrekkene som skiller disse to eventyrene. I disse eventyrene er det noen som vil utøve makt, mens andre ikke. Jeg vil sammen med min tolkning og drøfting vise til hvordan de har makt, hvem som har makt og hvordan de utøver makt. Det finnes mange tanker om hva kultur er og hvordan en tekst kan formidle fram sin kultur. Det kan for eksempel være igjennom tro, lover og moral. (http://merkur2.cappelendamm.no/c398088/merkurmodul/vis.html?tid=398096)

Et eventyr består som oftest av en god og en ond person eller vesen og hjelpere. I eventyrene Snehvit og Narnia blir vi kjent med ulike figurer som tar plass i disse rollene. I snehvit; Snehvit som er den gode, stemora som er ond og hjelperne som er de syv dvergene. I teksten Narnia kommer vi ikke så langt i lesingen at en som ikke har lest hele boken kan forstå hvem som er den/de gode. Men siden at sjangertrekk som magi, heks og overtroiske vesener kommer fram i teksten, kan vi lett forstå at dette er et eventyr å knytte sammen hvem som er hva knytte sammen hvem som er «ond» og hvem som er «god». Lucy og Edmund (sammen med de to andre søsknene) er de gode i teksten,... Kjøp tilgang for å lese mer

Snehvit og Narnia | Analyse og sammenligning

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 09.05.2014
    vledig bra at dokka gir en bedre mulighet til elever

Brukere som har lastet ned Snehvit og Narnia | Analyse og sammenligning, har også lastet ned