Smittespredning og hygiene | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
  • Helsefremmende arbeid
  • 5
  • 5
  • 1522
  • PDF

Smittespredning og hygiene | Spørsmål og svar

Denne oppgaven svarer på forskjellige spørsmål om smittespredning og hygiene, og gir et innblikk i hvordan f.eks. bakterier og virus kan smitte fra person til person. Man lærer også hvorfor det er så viktig med god hygiene mht. smittespredning av forskjellige sykdommer.

Følgende spørsmål blir besvart:
1. Fortell om hovedgruppene av smittestoffene.
2. Beskriv de ulike smitteveiene.
3. Beskriv ulike tiltak for å hindre kontakt smitte.
4. Fortell om ulike situasjoner i jobb som lærling hvor du vil utføre håndhygiene
5. Forklar og begrunn hvordan du vil utføre en håndvask.

Utdrag

1. Bakterier, Virus, sopp og protozo
Bakterier er encellede organismer uten kjerne, som formerer seg ved todeling som vil si at bakterien deler seg i to. Slike celledelinger kan føre til eksplosjonsartet vekst. For sykdomsfremkallende bakterier, tar det mindre enn 20 minutter for en celle til å dele seg. Det vil si at på mindre enn 20 minutter vil antallet bli fordoblet. Vi har mange forskjellige typer bakterier slik som diplokokker (Di betyr 2), stafylokokker (stafy betyr drueklase), streptokokker (strep betyr bøylig), lange og korte staver spiriller og spiroket. Bakterier trives best og formeres i fuktige og varme omgivelser der de har tilgang på en form for næring, som for eksempel blod eller melk. En nøytral eller svak basisk PH-verdi gir grobunn for bakterier. Blod er svak basisk og det vil derfor øke fra for bakterier under mensen.

Om man ikke er nøye nokk med å tørke vekk blod eller melkerester etter for eksempel matlaging, kan det føre til at bakterier øker raskt i antall. God hygiene kan forebygge slike uønskede bakterievekster.

Noen sykdomsfremkallende bakterier kan gi sykdom, men andre sjeldnere. Om en bakterie er hovedårsaken til sykdommen, så kommer det helt an på immunsystemet til personen som har blitt utsatt for bakterien og om bakterien har mulighet til å fremkalle sykdom. Sykdommer som lungebetennelse, urinveisinfeksjon og infeksjoner i sår er forsaket av bakterier... Kjøp tilgang for å lese mer

Smittespredning og hygiene | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.