Slobrua Gjestegård | Bedriftsutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Slobrua Gjestegård | Bedriftsutvikling

Dette er en prøvebesvarelse i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 vedrørende bedriftsutviklingen av Slobrua Gjestegård. Oppgaven kommer blant annet inn på videreutvikling av en forretningsidé og endring av foretaksform. Avsluttende ses det her nærmere på organisasjonsutviklingen av Slobrua Gjestegård.

Utdrag

Oppgave 1
Videreutvikling av foretningside

Forretningsidé: Beskriver hvilket behov bedriften skal dekke (produkt), hvem produktet er til (kunder og markeder) og hvordan dette skal foregå i forhold til konkurransen (særpreg). Den skal være kort og konkret, slik at den kan brukes som slagord. Den bør også gi rom for nye produkter og markeder.

En forretningsidé kan videreutvikles for å bekrefte bedriftens visjon. I tillegg må bedriften ha noe å strekke seg etter. Hvis bedriften har nådd målene i forretningsideen må den utvikle den til noe større og mer utfordrende.

...

Oppgave 2
Endring av foretaksform

Med foretakform menes virksomhetens formelle organisasjonsform. Endring av foretaksform er særlig aktuelt hvis det kommer inn flere personer å eiersiden, og hvis det er snakk om store investeringer i en bedrift. Valg av foretaksform vil ha betydning for ansvar, risiko, skatt, retigheter og plikter, samt hvilken frihet man har til å disponere over selskapets eiendeler.

I dette tilfellet har Slobrua Gjestegård et enkeltmannsforetak.

...


Oppgave 3
Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon (bedrift) til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi til en målrettet praksis. Alle tiltak som settes i gang for å gjøre organisasjonen bedre, kalles organisasjonsutvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Slobrua Gjestegård | Bedriftsutvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.