Skyldfordeling 1. verdenskrig | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 5
  • 8
  • 1678
  • PDF

Skyldfordeling 1. verdenskrig | Artikkel

Her har du en artikkel som handler om skyldfordelingen i forbindelse med 1. verdenskrig. Artikkelen drøfter spørsmålet: "Hvem hadde skylden for at krigen brøt ut?", og har tittelen "Hvem har skylden?". I oppgaven som ble gitt ble eleven også bedt om å reflektere over hvilke konsekvenser bestemmelsene i Versaillestraktaten kunne få. I tillegg skulle artikkelen inneholde faktakunnskaper, refleksjoner, bilder og kilder/kildehenvisninger.

Lærers kommentar

En solid besvarelse som problematiserer spørsmålet som var gitt. Du kunne likevel holdt litt mer fokus på hovedproblemstillingen i og med at du reiser flere problemstillinger i oppgaven. Besvarelsen din går mao litt ut over det du skulle besvare. Du svarer mer på hvorfor 1. verdenskrig fant sted enn hvorfor skyldfordelingen ble som den ble. Likevel ligger mye av svaret inkorporert i gjennomgangen. En meget ryddig og grundig tekst, generelt sett.

Utdrag

28.juni 1914 blir den østerriksk-ungarske tronfølgeren erkehertug Franz Ferdinand skutt og drept i et attentat, da han og erkehertuginnen var på offisielt besøk til Sarajevo. Mange mener disse skuddene, bedre kjent som «skuddene i Sarajevo», er begynnelsen på første verdenskrig; en katastrofal og langvarig krig som endret hele Europa. Men hvordan kan noen skudd avfyrt av unge nasjonalister mot en mann og hans hustru utløse en hel verdenskrig?


Europa og resten av verden opplevde to store, blodige og ikke minst langvarige kriger iløpet av en 30års-periode, første og andre verdenskrig. Disse krigene gikk mest utover Europa da de i hovedsak ble utkjempet på europeisk jord. Men krig mellom europeiske land og stormakter var ikke noe nytt for Europa i 1914. på 16oo-tallet utkjempet Frankrike, Spania og det tysk-romerske riket religions-krigene, kanskje bedre kalt som trettiårskrigen. På 1700-tallet opplevde Europa syvårskrigen med Storbritannia, Preussen, Hannover (historisk stat i Tyskland) på ene siden, og Frankrike, Østerrike, Russland, Sachsen (delstat i Østlige Tyskland) og Sverige på den andre, senere ble også Spania og Portugal trukket inn i krigen. I tillegg til slike kriger som involverte flere land, stater og riker, har det også florert av borgerkriger i Europa i tidligere århundrer. Men hvorfor er første verdenskrig spesiell? For det første skjedde den etter en rimelig fredelig periode i Europa, den er også den første krigen i mer moderne tid, og den sies også å være den første moderne krigen... Kjøp tilgang for å lese mer

Skyldfordeling 1. verdenskrig | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Skyldfordeling 1. verdenskrig | Artikkel, har også lastet ned