Skylappjenta av Iram Haq | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • Godkjent
  • 10
  • 2782
  • PDF

Analyseoppgave: Skylappjenta av Iram Haq | Analyse

Dette er en analyse av bildeboka Skylappjenta av Iram Haq. Til å begynne med finner du en presentasjon av forfatteren og handlingen i boken. Analysens hovedfokus er intertekstualitet, fortellermåte og ikonotekst. I tillegg gis en fagdidaktisk vurdering av boka, der eleven drøfter i hvilken grad Skylappjenta kan brukes i undervisning på ungdomstrinnet.

Lærers kommentar

Du forklarer svært godt hva fagbegreper som ‘intertekstualitet' og ‘ikonotekst' betyr, - og bruker som nevnt kilder (sitater) på en fornuftig måte. Men det er viktig å huske på at det er den tolkende analysen av Skylappjenta som skal være hovedsaken, - og at forklaringen av fagbegrepene derfor kunne kommet i andre rekke (vært mer integrert i den tolkende analysen).
I analysen av Skylappjenta gir du gode karakteristikker av personer og av typiske sjangertrekk. Særlig viktig er det du skriver om bruddene med typiske karakter- og sjangertrekk.
Ellers gir du en nyansert og reflektert fagdidaktisk vurdering av boka. Der drøftes også det tematiske i større grad.

Innhold

Innholdsfortegnelse
Innledning 3
Kontekstuelle forhold: Forfatter, tid og sted 3
Intertekstualitet 4
Ikonotekst, helheten som oppstår når vi leser både skrift og bilder 6
Fagdidaktisk vurdering av Skylappjenta 8
Konklusjon 9
Kildehenvisning 10

Utdrag

Innledning
Kjell Olaf Jensen skriver på nettsiden Barnebokkritikk.no at Skylappjenta blir, både i bokform og som film, en kunstnerisk helhet, og som bokutgivelse er den svært original og verdifull. Den oppmerksomheten den allerede har vekket, tyder på at leserne også har oppdaget dette."( Kjell Olaf Jensen, Barnebokkritikk.no – lørdag 5.mars 2016)

I denne fagartikkelen skal jeg presentere en tolkende analyse av bildeboka Skylappjenta med hovedfokus på intertekstualitet, fortellermåte og ikonotekst. Videre skal jeg gi en fagdidaktisk vurdering av boka, der jeg drøfter i hvilken grad denne boken kan brukes i undervisning på ungdomstrinnet.

Kontekstuelle forhold: Forfatter, tid og sted
Fatima Silmandar i Robert Stoltenbergs TV-serie Borettslaget, er det Iram Haq som spiller. Iram Haq (født 1976) er en norsk-pakistansk skuespiller, sanger, regissør, forfatter og filmmanusforfatter. Hun er oppvokst på Stovner og er bosatt i Oslo. Haq utdannet seg som art director ved Westerdals reklameskole, og i 2003 skrev hun manuset til sin første kortfilm, Trofast. Da hun var 14 år brøt hun kontakten med familien sin, fordi forholdet ble svært konfliktfylt. Hennes gamle verden brøt sammen, og kun med utgangspunkt i seg selv, uten et forbilde og rollemodeller, måtte hun bygge opp et nytt liv.

I TV-serien Borettslaget viser hun viktige sider ved det å være tokulturell i Norge. Det å ha røtter i to kulturer har ført til en rekke utfordringer for Haq opp gjennom årene. De erfaringene hun har fått har hun brukt i sine produksjoner, blant annet også i ”Skylappjenta”.

Skylappjenta ble utgitt i 2009, og er skrevet av Iram Haq og illustrert av Endre Skandfer. Skylappjenta handler om en jente som av sin mor ikke får lov til å gå ut. Moren mente at skogen var farlig. Jenta hadde et stort ønske om å være en del av livet utenfor, og drømte seg ofte vekk. Bestemoren hennes bor ute i skogen, og en dag ble hun syk. Jenta får for en gangs skyld lov til å gå ut, fordi hun må dra til bestemoren med mat. På veien møter hun Normann, som hun forelsker seg i. Først redder han henne, for deretter å forlate henne. Underveis møter hun også sin mistenksomme onkel Chacha.

”Morens ord var strenge og ikke til å misforstå: - Slik nysgjerrighet kan ødelegge selv den reneste sjel for resten av livet!” Så dro moren ei lue nedover ørene på jenta. På den var det festet to skylapper, så hun bare kunne se og høre det som var rett foran henne.” (

Jenta skulle alltid ha denne på seg, og dermed fikk hun navnet Skylappjenta og boka den samme tittelen. Dette er en bildebok om oppvekst, løsrivelse og tokulturelle utfordringer. Mer tematisk kan vi si at teksten omhandler migrasjon, og særlig om de følgene migrering kan få i det nye landet de migrerte kommer til, og kulturen de møter der. Boka har et liggende format. Parateksten som er plassert før bokas hoveddel forbereder oss på lesingen og innholdet i boka. Forsiden har en boktittel: ”Skylappjenta,” og et prologbilde av en jente. De røde tittel bokstavene og forfatternavnet gir et arabisk inntrykk. Jenta har en rød, kanoformet kjole, en skylapplue på hodet og lange fletter med blå sommerfugler festet på enden. Bakgrunnen på hele pariteksten er grønn, og boka har en rød sideperm. Parateksten som er plassert etter hoveddelen inneholder et sitat fra boka og en temabeskrivelse. Dette er en interessevekker som leses før en starter på boka, men kan også være en avrunder. Parateksten er her en viktig del av bildeboka, og skal være med på å gi oss et frampek på hva vi kommer til å møte.

Intertekstualitet
Når vi ser nærmere på virkemidlet intertekstualitet, kan vi se at teksten på en måte er en intertekst til eventyret ”Rødhette og ulven” av Brødrene Grimm. Intertekstualitet blir i boka Ungdomslitteratur – ei innføring av Svein Sletta (red.) definert slik:

Det handler om forbindelser mellom tekster. Det baserer seg på tanken om at enhver tekst inneholder spor av utallige andre tekster, og at disse sporene bærer med seg betydning. Intertekstuelle forbindelser kan ha form av alt fra direkte sitater til mindre tydelige fellestrekk i sjanger, motiver eller språklige uttrykk... Kjøp tilgang for å lese mer

Skylappjenta av Iram Haq | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.