Læring og motivasjon | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 2
  • 839
  • PDF

Læring og motivasjon | Essay

Oppgave skrevet i Psykologi. Omhandler skolesystemet og hvordan skolen bør legges opp for å gi bedre motivasjon og mestringsfølelse til eleven. Teksten diskuterer hvordan man lærer best på videregående skole.

Lærers kommentar

Svært bra, hadde mange gode poeng og argumenterte bra for de!

Utdrag

Læring spiller en stor rolle for personlighetsutviklinga vår og står sentralt i alles liv. Læring er definert som en ganske varig forandring i atferd eller i mulig atferd som resultat av erfaring. Det er dette vi skal se på om skoler kan klare å tilfredsstille for hver enkelt elev. Motivasjon står her sentralt og det finnes to typer motivasjon: indre og ytre... Kjøp tilgang for å lese mer

Læring og motivasjon | Essay

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.04.2014
    Midt på treet. Syns oppgaven var veldig "på overflaten", uten særlig gode tiltak eller argument.