Skjema over religionenes dimensjoner | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • Godkjent
  • 2
  • 350
  • PDF

Skjema over religionenes dimensjoner | Sammendrag

Denne oppgaven inneholder et skjema over de 7 religiøse dimensjonene:
1. Rituelle
2. Materielle og estetiske
3. Fortellinger
4. Lære
5. Etiske
6. Opplevelse
7. Sosiale

I skjemaet finner du de fire store religionene:
1. Hinduisme
2. Buddhisme
3. Islam
4. Kristendommen

Skjemaet er kort, men gir et godt overblikk over de forskjellige religionene og dimensjonene.

Lærers kommentar

Fått med deg det grunnleggende. Godt og oversiktlig.

Elevens kommentar

Kunne kanskje fylt på litt mer.

Utdrag

Etiske:
-Livet etter døden
-De ti bud;
*Ikke ha andre guder enn meg
*Ikke misbruke Guds navn
*Holde hviledagen hellig
*Hedre din far og mor
*Ikke slå i hjel
*Ikke bryte ekteskapet
*Ikke stjele
*Ikke begjære din nestes eiendom
*Ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Sosiale
-Den islamske loven (Sharia loven)
-Pilegrimsreisen
-Moske
-Kabbah... Kjøp tilgang for å lese mer

Skjema over religionenes dimensjoner | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.