Skilsmisse | Rettspørsmål

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 6
  • 1338
  • PDF

Skilsmisse | Rettspørsmål

Oppgaven er rettet mot et rettspørsmål i sammenheng med Ekteskapsloven og besvarer en oppgave i Rettslære 1.

Oppgaven omhandler en skilsmisse og ser på hvilke pragrafer i ekteskapsloven som gjelder i saken.

Lærers kommentar

Læreren kommenterte at jeg hadde en bra komposisjon og var presis og hadde med relevante fagbegreper

Utdrag

Kari og Nils skal skille seg og må avgjøre hvilke midler som skal likedeles og skjevdeles.
Formålet med ekteskapsloven er å skape klarhet i de økonomiske forholdene mellom ektefellene og å likedele formuer ved et ekteskapsbrudd.

Det fremgår i hovedregelen § 58 at ”[e]ktefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradag for gjeld (…) Er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, kan hver gjøre fradag for den som faller på ham eller henne etter forholdet mellom ektefellene.”
Etter lovens ordlyd i § 58 er felleseie, eller samlede formuer ektefellenes rådighetsdeler.
Det oppstilles to hovedvilkår i § 58, men i sammenheng med oppgaven drøftes bare den første.
Det første vilkåret er, når ekteskapet oppløses skal all felleseie reguleres likt, etter fradag av gjeld... Kjøp tilgang for å lese mer

Skilsmisse | Rettspørsmål

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.