Sjur Gabriel av Amalie Skram | Romananalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
  • Norsk
  • Godkjent
  • 4
  • 1732
  • PDF

Sjur Gabriel av Amalie Skram | Romananalyse

Dette er en romananalyse av "Sjur Gabriel" skrevet av Amalie Skram. Oppgaven begynner med legge frem en kort presentasjon av Amalie Skram. Følgende redegjøres det for romanens handling. I selve analysen av "Sjur Gabriel" ses det nærmere på romanens komposisjon, fortellermåte, personer, miljø, virkemidler og tema. Her settes også romanen i sammenheng med et litteraturhistorisk perspektiv.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg analysere romanen Sjur Gabriel som er skrevet av Amalie Skram, og ble utgitt 1887.

Amalie Skram ble født i Bergen i 1846. Hun gifter seg på nytt i 1884 etter å ha vært gift med Bernt Ulrik August Muller i 1864. Det var dikteren og ektemannen Erik Skram som oppmuntra henne til å skrive. De hadde noen få lykkelige år, før hun igjen blir separert i 1900. Men det er altså i løpet av sitt andre ekteskap hun begynner å skrive, og hennes første bok er romanen Constance Ring i 1885. Her skildrer hun et ulykkelig ekteskap. Amalie Skram skrev i den naturalistiske stilen, og er Norges fremste forfatter innen denne litteraturen. Hun mente selv at naturalistene mer enn realistene legger vekt på å vise ukjente sider ved mennesket, det usynlige som få våge å snakke høyt om.

Handlingen i Sjur Gabriel
Romanen ”Sjur Gabriel” skildrer samfunnsutviklinga gjennom det meste av det 19. hundreår med utgangspunkt i en bonde- og fiskerfamilies sosiale nedturer. Romanen legger handlinga si til den vesle gården Hellemyren, rett nord for Bergen i 1820-åra. Der bor Sjur Gabriel sammen med kona si Oline og de fem barna; Ingeborg, Jens, Nils, Magne og Små-Adna.
Familien er svært prega av bondesamfunnet der penger er en viktig sak. En må arbeide dag og natt, men omgivingene og forholda trekker hele tiden han og familien ned i elendighet. Og det er ingen enkel sak for en fattig familie på syv. Drømmer om et betre liv er noe de alle tenker på, og kona i huset, Oline, søker sin tilflukt til alkoholen når det blir som verst. På den måten klarer hun å kople ut fra den tøffe hverdagen og forsetter å leve på sine drømmer om engelskmannen. Men Oline får sin ”straff” for drikkinga. Sjur Gabriel slår henne som oftest helseløs de gangene han oppdager henne... Kjøp tilgang for å lese mer

Sjur Gabriel av Amalie Skram | Romananalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.