Sjokoladehjørnet AS ekspanderer | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 6
  • 4
  • 1130
  • PDF

Sjokoladehjørnet AS ekspanderer | Caserapport

I denne caserapporten i Markedsføring og Ledelse 1 kan du lese om bedriften Sjokoladehjørnet AS som skal ekspandere på grunn av økt etterspørsel. Oppgaven drøfter hvordan bedriften kan bruke kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser for å få oversikt over markedet. I tillegg blir det gjort rede for organisasjonsoppbygning, hvordan denne bedriften er bygget opp og hvordan den bør utvikle seg.

Hører til boken Visjon 1.

Elevens kommentar

Det jeg overså var at en så liten bedrift vil aldri ha behov for en administrerende direktør, men heller en daglig leder. Ellers er alt bra.

Utdrag

Enhver endring bør starte med en analyse. Når denne bedriften skal ekspandere, og konkurrere på nye markeder, er det naturlig å samle inn så mye informasjon som mulig om arbeidsbetingelsene. En vanlig måte å samle inn slik informasjon på er ved en markedsundersøkelse. Informasjonen som blir samlet inn her er viktig for å skaffe grunnlag for å:

...

Når det gjelder Sjokoladehjørnet AS mener jeg at å foreta markedsundersøkelser vil være svært viktig når de tar en beslutning om å utvide. Personlig ser jeg ikke nytten av å utføre kvantitative undersøkelser her, da intervjuer ikke vil gi mye informasjon på hvor mange potensielle kunder bedriften har og hvor stor pågang det er i området. Jeg foreslår å hente inspirasjon fra blant annet det Godt Brød gjorde da de startet opp, å gå ut i gatene og telle opp hvor mange som passerer. På den måten kan de få et overslag over hvor sannsynlig det er at noen setter seg ned på kaféen. Gaten munner jo ut i fløibanestasjonen, så de kan eksperimentere med å sette et skilt der med pil inn i mot kaféen for å se om de får flere kunder. Smaksprøver bør de også dele ut i området for å sjekke responsen. Noe som ofte blir glemt er at du kan tilegne deg enormt mye markedsinformasjon kun gjennom kontakt med kundene. Det vil derfor være gunstig for eierne å plassere seg i butikken, observere hvordan kundene oppfører seg, og kanskje diskutere litt med de.

...

Sjokoladehjørnet AS er nå en liten bedrift, og er organisert som en klassisk linjeorganisasjon. Eierne fungerer som daglige ledere, hvor de gjør litt av vært inkludert innkjøp og styring av økonomi. Nå som de... Kjøp tilgang for å lese mer

Sjokoladehjørnet AS ekspanderer | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Sjokoladehjørnet AS ekspanderer | Caserapport, har også lastet ned