Sjekkpunkter til Fotosyntese - Kapittel 5.2 i Bi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Godkjent
 • 2
 • 706
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Sjekkpunkter til Fotosyntese - Kapittel 5.2 i Bi 2

Sjekkpunkter til kapittel 5.2: "Fotosyntese" - 5.1 side 163 og 5.2 side 173, i Bi2, Gyldendal. Biologi 2 Vg3.

Innhold

5.2 Fotosyntese – Sjekkpunkter

5.1 Energi – Side 163
1. Hvordan fanger bladet lysenergien?
2. Hva betyr at et foton blir absorbert?
3. Hva er et foton?
4. Hva er forskjellen mellom en lavverdig og høyverdig energiform?
5. Hvorfor er de aller, aller fleste planter produsenter?
6. Hva er det som gjør radiobølgene energisvake?

5.2 Fotosyntesen – Side 173
1. Hvilke to hovedfaser har fotosyntesen hos planter?
2. Hvilken funksjon har vannsplittingskomplekset?
3. Hvor foregår fotodelen av fotosyntesen?
4. Hvilken fotosyntese danner oksygen?
5. Hva er rubisco, og hva gjør det?
6. Hvor foregår syntesedelen av fotosyntesen
7. Hvordan dannes det en protongradient inne i lumen?
8. Hvor dannes NADPH + H+?
9. Hva skjer i hovedfasen 2 i syntesedelen av fotosyntesen?

Utdrag

"5.1.1.
Lyset får noe til å skje med og i planten. Dette er fotosyntesen, og den gir energien som planten kan bruke til blant annet å vokse. Fotosyntesen foregår i kloroplastene hos planter. I fotosyntesen omformes energien i lyset til kjemisk energi i form av glukose og stivelse.
Karbondioksid + vann blir til glukose + vann + oksygen."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sjekkpunkter til Fotosyntese - Kapittel 5.2 i Bi 2

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var til veldig god hjelp!! :D
 • 25.11.2014
  asdfasdgasdgasdgasdg