Situasjonsanalyse av TV 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 4
  • 6
  • 1573
  • PDF

SWOT-analyse: Situasjonsanalyse av TV 2

I denne oppgaven finner du en situasjonsanalyse av TV 2. Analysen tar utgangspunkt i de interne og eksterne arbeidsbetingelsene. Disse samles avslutningsvis i en SWOT-analyse for å belyse virksomhetens overordnede situasjon.

Innhold

Interne arbeidsbetingelser
- Personalet og ledelsen
- Økonomien
- Konkurransemidlene
Eksterne arbeidsbetingelser
- Kunder og markedet
- Konkurrentene
- Leverandørene og distributørene
- Offentligheten
SWOT-analyse av TV 2 sine arbeidsbetingelser

Utdrag

Case Situasjonsanalyse TV 2

Interne arbeidsbetingelser

Personalet og ledelsen
Personalet og ledelsen i TV 2 består blant annet av Olav T. Sandnes (Administrerende direktør og sjefsredaktør), Bjørn Gunnar Rosvoll (Salgs- og markedsdirektør), Sarah Willand (Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør), Øivind Johannessen (Direktør for teknikk og distribusjon), Kjetil Nilsen (Strategidirektør), Maria Borch Helsengren (Økonomidirektør), Trond Kvernstrøm (Direktør for kanalene) og Jan Ove Årsæther (Nyhets- og sportsredaktør). Alle disse danner til sammen en ledelse i TV 2 med bred og god erfaring. Sandnes har tidligere vært administrerende direktør og CFO i Egmont Publishing, CFO i Funcom, styreleder i Hjemmet Mortensen Trykkeri, styreleder i Mediehuset Nettavisen og styremedlem i TV2 Gruppen, NRK Aktivum og Findexa Forlag. Alle disse stillingene har ført til at Sandnes har bygget seg opp mye erfaring som leder. Han har også ledet TV 2 siden 2014. TV 2 har 991 ansatte, som er mye å ha kontroll på for Sandnes. Da det tidligere i oktober ble gjennomført et tilsyn av Arbeidstilsynet hos TV 2, kom det frem at det blant annet ved varsling av avviksforhold var frykt blant de ansatte om represalier fra lederne. Etter dette viste Sandnes at han var veldig klar på å få endret denne ukulturen. Dette bekrefter at ledelsen og personale i TV 2 er profesjonelle og gjør det de kan for at arbeidsmiljøet skal være best mulig. De viser at de satser for å være en bedrift med en sterk posisjon. Personalet kommer også med tiltak som kan føre til at økonomien blir bedre, i tillegg til å være løsningsorienterte... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse av TV 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.