Situasjonsanalyse | Swedish Match

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 12
  • 2366
  • PDF

SWOT-analyse: Situasjonsanalyse | Swedish Match

Situasjonsanalyse av Swedish Match Norge AS, som er et internasjonalt konsern med salg av nisjeprodukter innen snus, skråtobakk, lightere og fyrstikker.

Analysen ser på interne og eksterne arbeidsbetingelser og inneholder også en SWOT-analyse.

Innhold

Innledning 4
Interne arbeidsbetingelser 5
Personal å ledelse 5
Økonomi 5
Konkurransemidlene 6
Eksterne arbeidsbetingelser 7
Kundene og Markedet 7
Konkurrentene 8
Leverandørene og Distributørene 8
Offentligheten 8
Samfunnet 9
SWOT-analyse 10
Konklusjon 12
Kildeliste 13

Utdrag

Forord
Vi har fått i oppgave av vår markedsførings lærer om å lage en situasjonsanalyse av en bedrift. Vi har dermed valgt Swedish Match Norgs As. Hensikten med analysen er å gå mer inn på bedriftens interne/eksterne arbeidsbetingelse, og analysere dette. Målgruppen er ledelsen i Swedish Match, og våre medelever.

Vi håper at rapporten vår kan hjelpe å danne grunnlag for fremtidige beslutninger i Swedish Match. Vi satser på at styret i Swedish Match vil dra nytte av analysen og kanskje gjøre noen utbedringer etter å ha lest den.

For anledningen vil vi også takke Swedish Matchs kommunikasjonssjef i Norge X og salgskonsulent X for god hjelp og informasjon. Vi vil også rette en takk til vår markedsføringslærer for god veiledning underveis.

Innledning

Bakgrunn for oppgaven
Bakgrunn for denne oppgaven er at vi skal lage en situasjonsanalyse av Swedish Match Norge AS som er et internasjonalt konsern med salg av verdensledende nisjeprodukter innen snus, sigarer, skråtobakk, lightere og fyrstikker. Swedish Match har ca. 47 ansatte i Norge. Vi har valgt Swedish Match fordi tobakk er i dag et veldig omdiskutert tema. Det blir færre og færre som snuser i Norge, men andelen er fortsatt 15% (2011).

Hva er en situasjonsanalyse
En situasjonsanalyse er en analyse av bedriftens arbeidsbetingelser for å få et grunnlag informasjon som man kan åfastsette mål og strategier for markedsføringen videre. En situasjonsanalyse bør inneholde en kort beskrivelse av hensikten og målene med analysen. Den må også beskrive de viktigste arbeidsbetingelsene og analyse av arbeidsbetingelsene. Analysen må også ha en beskrivelse av situasjonen, som tas inn i markedsplanen... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse | Swedish Match

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.