Situasjonsanalyse om Fossheim Hotell

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 7
  • 1651
  • PDF

SWOT-analyse: Situasjonsanalyse om Fossheim Hotell

Situasjonsanalyse i Markedsføring og ledelse om Fossheim Hotell i Jotunheimen. Gjennom analysen ses det blant annet på interne arbeidsbetingelser som personell og økonomi samt eksterne arbeidsbetingelser som marked og forbrukere. Til slutt vurderes situasjonen og man ser på muligheter og trusler, sterke og svake sider ved bedriften.

Lærers kommentar

Utrolig bra skrevet. Bra oppsett, og veldig utfyllende gjennom hele teksten din. Det som manglet for å få en bedre karakter var bedre kildehenvisning.

Innhold

- Hva er en situasjonsanalyse?
- Om Fossheim Hotell
- Interne Arbeidsbetingelser: Personell og ledelse, Økonomi, Markedsføring, Andre interne arbeidsbetingelser
- Eksterne Arbeidsbetingelser: Markedet, Konkurrenter, Forbrukeren og Andre forhold.
- Muligheter og Trusler, svake og sterke sider.

Utdrag

Situasjonsanalyse
Det første trinne i markedsplanen er å utføre en situasjonsanalyse. Hensikten er å få frem bedriftens problemer, slik at en kan finne en løsning for dem. Når vi skal utføre en situasjonsanalyse for en bedrift er det viktig og fokuserer på de interne og eksterne arbeidsbetingelsene. Arbeidsbetingelser er de betingelsene som påvirker bedriften fra innsiden og utsiden. Igjennom bedriftens interne arbeidsbetingelser må en ha fokus på sterke og svake sider, mens igjennom de eksterne arbeidsbetingelsene må en fokusere på muligheter og trusler fra omgivelsene rundt. I en situasjonsanalyse starter en alltid med å beskrive de interne og eksterne arbeidsbetingelsene.

Om Fossheim Hotell
Fossheim Hotell er et hotell som ligger i Jotunheimen. Dette hotellet ble bygd på grunn av den travle trafikk ferdselen, som gikk gjennom Lom, både over Strynefjellet og Sognefjellet. Det var da Th. Og Embjørg Garmo som kjøpte opp denne bygningen i 1897, som nå blir drevet som hotell. På grunn av at de skulle gjøre denne bygningen om til et hotell, måtte de ha en skysstasjon, sånn at det var lett å komme seg opp dit. Derfor var familien Garmo de første som bygde en skysstasjon. Bygningen de kjøpte opp i 1897, var en to etasjers bygning, med en kjøkkenavdeling, to stuer og sju soverom. Rundt denne bygningen lå det tre driftsbygninger, som var et fjøs, en låve og en stall. Skyss stasjonen dem hadde, gikk veldig bra helt til den første verdenskrigen, når den første bilen ble brukt. Dette førte til at dem ikke fikk brukt hestene sine som transport, som gjorde at dem tapte litt på dette. Men dette gikk greit på grunn av deres lille butikk. Og Th... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse om Fossheim Hotell

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.