Situasjonsanalyse av Apple Inc.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 20
 • 5130
 • PDF

Situasjonsanalyse av Apple Inc.

Her finner du en situasjonsanalyse og markedssegmentering av firmaet Apple Inc. I denne oppgaven kan du lese mer om hvordan man kan oppstille og skrive en situasjonsanalyse.

Oppgaven inneholder bl.a. informasjoner om firmaet og oppbygningen av ledelsen og de ansatte, den økonomiske tilstanden, kundene og konkurrentene. I oppgaven finner du i tillegg en SWOT-analyse av firmaet.

Innhold

Bedriften
Hva er en situasjonsanalyse?
Personalet og ledelsen
Økonomi
Konkurransemidlene
Kundene
Konkurrentene
Leverandører
Distributører
Offentligheten
Samfunnet og markedet
Swot-analyse
Segmenteringskriterier
Hovedmarkeder
Kilder

Utdrag

En situasjonsanalyse blir brukt som hjelp når man skal lage en markedsplan. Da diskuterer flere personer innenfor bedriften om hva som kommer til å påvirke bedriften og hva som gjør resultatene positive eller negative. Her beskrives situasjonen og den blir analysert. Arbeidsbetingelsene og rammebetingelsene er det som blir beskrevet og analysert. Arbeidsbetingelsene er alt som påvirker bedriften og kan være interne eller eksterne. De interne er betingelser kun bedriften kan gjøre noe med, forbedre og har kontroll over. De eksterne betingelsene er betingelser bedriften ikke har kontroll over eller liten kontroll. Derfor må bedriften bare forholde seg til dem. Enkelt sagt er en situasjonsanalyse en analyse som beskriver bedriftens arbeidsbetingelser for å kunne fastsette mål og strategier for en markedsføring.

...

Strukturen til Apple Inc. foregår på en hierarkisk måte. På samme måte som hæren bruker rangering, gjør Apple noe av det samme. Det finnes tre ulike grupper. Den første gruppen kalles for ''Spoke-and-Wheel Hierarchy'' og betyr at sjefen er i midten av alt. Før Steve Jobs døde, var det en litt annerledes styreform innenfor Apple. Mange mener det var strengt og alt skulle gjennom Steve Jobs selv før tiltak og endringer ble gjort, hvert eneste lille detalj. Nå senere i tid, etter at Steve Jobs døde, har ledelsen forandret dramatisk. Apple Inc. fikk ny CEO og med han kom det forandringer. Tim Cook fylte skoene til Steve Jobs og begynte å utvikle produkter som Apple Watch. Ikke bare fikk Tim Cook introduserte nye produkter, men han fikk også Apple sine aksjer til å gå fra 54 $til 126 $ etter at Steve Jobs døde. Nå som Tim Cook er i ledelsen, har det gått over til å bli en mer avslappet styreform innenfor Apple Inc. Det var en bedre mulighet til å kunne samarbeide med de andre Senior Vice President for å oppnå målene til Steve Jobs. Selv ikke nå lenger trenger alt å gå gjennom Tim Cook, men han er fortsatt i midten av det hele.

...

Økonomien er rammene i en bedrift. Den bestemmer om virksomheten kan klare å overleve dårlige tider, om bedriften kan utvikle nye produkter eller har god nok økonomi til å investere i nye markeder. Økonomien er et nøkkeltall, som vil si hvor mye kapital(penger) bedriften har, og hvis de har gjeld og overskudd. Betegnelsen for dette er bedriftens likviditet. Likviditet er hvor mye kontanter eller verdipapirer en bedrift har, og som fort kan bli omgjort til kontanter. Innenfor økonomi må ... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse av Apple Inc.

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 30.09.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god svar