Sirkelbevegelse med kork og lodd | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 3
  • 376
  • PDF

Sirkelbevegelse med kork og lodd | Rapport

Øvelse i fysikk hvor det skal målse kraft inn mot sentrum for en gjenstand i sirkelbevegelse og sammenliknes med det teoretiske uttrykket. Øvelsen utføres med en kork, et glassrør og et lodd.

Innhold

Utstyr
Hensikt
Teori
Fremgangsmåte
- Formel for vektorsummen av kreftene
Resultater
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Vi skal i denne øvelsen sende en masse i en sirkelbevegelse med tilnærmet konstant fart, og se hvordan vi kan beregne akselerasjonen. Vi skal bruke Newtons lover med måling av masser til å kontrollere beregningene.

Teori: En masse m som går i sirkelbevegelse med radius r og konstant fart v, har;
Akselerasjon a= v^2/r og svingetid T= 2πr/v
Dette gir følgende uttrykk for a: a= (4π^2)/T^2

Fremgangsmetode:

1. Mål massen av gummikorken, mk, og massen av loddet, mL.
2. Få gummikorken til å gå i en horisontal sirkelbane. Mål omløpstiden T.
3. Lås snoren i denne stillingen og mål radien r.
4. Regn ut vektorsummen av kreftene på gummikorken ut fra opplysningene om r, mk og T... Kjøp tilgang for å lese mer

Sirkelbevegelse med kork og lodd | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.