Sammenligning mellom Sierra Leone og Storbritannia | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 13
  • 566
  • PowerPoint2007

Sammenligning mellom Sierra Leone og Storbritannia | Presentasjon

Presentasjon som sammenligner et U-land og et I-land. Landene som er valgt ut er Storbritannia og Sierra Leone. Presentasjonen tar for seg de to landene, kommer inn på hvorfor Sierra Leone er et fattig land og ser på naturressurser og økonomi.

Lærers kommentar

Veldig bra presentasjon som viser hvor store forskjeller det er mellom landene. Bra at du kommer med en konklusjon og hva du tror skal til for å oppnå FNs tusenårs mål.

Elevens kommentar

Du må mest sannsynlig lage er manus til framføringen. Er bare stikkord til. Viktig at å fortelle om diamanthandlen i Sierra Leone og hvor korrupt det er/var.

Innhold

Fakta om Sierra Leone
Fakta om Storbritannia
Hvorfor er Sierra Leone et fattig land?
Tilgang på naturressurser
Sammenligning
FNs tusenårsmål
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Sierra Leone er et land i vest-Afrika og ligger ved kysten
Det er et u-land – ca. 50% lever under fattigdomsgrensen
Befolkning: ca. 6 millioner (2008)
Styreform: Republikk
Offisielt språk: Engelsk
Omtrent 60% er muslimer... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning mellom Sierra Leone og Storbritannia | Presentasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.