Selvrealisering | Fagartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 3
  • 916
  • PDF

Selvrealisering | Fagartikkel

Dette er en fagartikkel i faget Psykologi 2 som diskuterer faguttrykket selvrealisering.

Artikkelen forklarer begrepet selvrealisering, før den kaster seg ut i å diskutere uttrykket i dagens samfunn, bl.a. ut fra Maslows behovspyramide.

I artikkelen kan du lese om hvordan man kan koble diskusjonen om selvrealisering til dagens ungdom i Norge som sliter med dagens krav til "det perfekte liv".

Utdrag

Fagartikkel - selvrealisering

Hvorfor sliter mange ungdommer med å dagens krav til «det perfekte liv», mens andre har behov for å realisere seg selv?

Så, hva er først og fremst selvrealisering? Mennesker som i sitt liv har møtt på en form for lidenskap, et mål – det kan også være hinder, kan vi si er på vei til å realisere seg selv. De forstår sammenhengen mellom seg selv og livet, og kan kritisere personligheten – hva som funker og ikke. Selvrealisering kan ha flere definisjoner, og kommer an på hvordan du tolker betydningen. Vi kan si at selvrealisering er i fokus, når det gjelder å ville skape seg et godt og vel fungerende liv. Det å kunne finne seg selv, lytte til egne behov og oppfylle sitt eget potensial og ønske. For å kunne realisere oss, må vi gi slipp på fokuset hos andre mennesker, og heller være mer opptatt av oss selv – vi må slutte å tilfredsstille andres behov, og fokusere på våre egne. Det er rett og slett å være seg selv, i stedet for å la andre styre oss og våre tanker.

Behovspyramiden, som er en del av personlighetspsykologien - hvordan vi oppfatter oss selv,... Kjøp tilgang for å lese mer

Selvrealisering | Fagartikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.