Schizofreni - symptomer, årsaker og behandlinger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 12
  • 3497
  • PDF

Schizofreni - symptomer, årsaker og behandlinger

Dette er en fagartikkel skrevet i Psykologi 2 omhandlende den psykiske lidelsen schizofreni. I artikkelen gjøres det rede for ulike årsaker til lidelsen. I tillegg greies det ut om hvilke symptomer man kan oppleve, både såkalte positive og negative symptomer. Avsluttende redegjøres det for de ulike behandlingsmetodene som eksisterer, som blant annet psykoterapi.

Lærers kommentar

Teksten kunne vært skrevet noe mer selvstendig - altså kunne den inneholdt mer refleksjon og drøfting.

Utdrag

Jeg fikk englebesøk, og så sa de at jeg var en engel også. Men så ble det helt jævlig. Englene ble skikkelig strenge og befalte meg til å gjøre fæle ting. Jeg fikk ikke lov til å ha langt hår. Og så var det så fælt, for alle jentetingene mine skulle ødelegges. Jeg måtte drikke parfyme og fikk ikke lov til å spise. Og så ble det en krig i leiligheten min. Tingene mine ble symboler. Jeg måtte flytte på ting, så det gode skulle vinne. Og så tok det onde bare helt over... («Stemmene i hodet», episode 1. 2017)

Dette er et eksempel på hvordan schizofreni kan oppleves fra en som har det. Schizofreni kan beskrives som: «et sinn som har gått i oppløsning». «Schizofreni er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved omfattende og karakteristiske endring i tenking, tolkning av sanseinntrykk og følelses inntrykk» (Larsen. Herheim mfl. Aschehoug forlag. 2011). I denne artikkelen skal vi blant annet ta for oss hvorfor schizofreni oppstår, symptomer på schizofreni, samt drøfte fordeler og ulemper ved et behandlingsopplegg.  

«Schizofreni – også kalt psykosespekterlidelse, er en tilstand hvor du i perioder mister kontakten med virkeligheten, får psykoser/og eller vrangforestillinger» (psykiskhelse.no, u.d.). Schizofreni tilhører psykoselidelsene, og dette innebærer at en schizofren person vil oppleve en eller flere psykoser i løpet av sykdomsforløpet. I en psykose vil den rammede oppleve realitetsbrist, ofte høre stemmer eller se ting andre ikke kan se.

Ca. 0,5% av Norges befolkning har, vil få eller har hatt diagnosen schizofreni (Thorsen Block et.al. 2013). Det regnes med at det er omtrent 10 nye schizofrenitilfeller per 100 000 innbygger per år (Thorsen Block et.al. 2013).

Mange assosierer lidelsen med rar oppførsel, kriminalitet eller fenomener som splittet personlighet. Disse assosiasjonene er fordommer som resulterer i at schizofrene blir plassert i en helt annen kategori enn friske mennesker. «Det betyr jo ikke at jeg er umenneskelig, kriminell eller ond» («Stemmene i hodet». 2017).  Det er viktig å huske at schizofrene mennesker er vanlige mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og at lidelsen ikke er livene deres. Det finnes tre ulike former for schizofreni: “hebefren”, “kataton” og “paranoid” schizofreni. Hebefren schizofreni er spesielt preget av følelse- og tankeforstyrrelser. Hebefren schizofreni kjennetegnes ved “[...]tilbaketrekning fra kontakt, svikt i arbeid eller skole, endring i døgnrytme og avvikende atferd[...]”(Malt, Ulrik. 2016). Hebefren schizofreni forekommer ofte i ung alder, og kan derfor ofte feiltolkes som umodenhet eller latskap. Sykdomsforløpet er lengre, og de sterkeste symptomene utvikles først etter flere måneder eller år.

Kataton schizofreni forekommer som oftest hos eldre mennesker. Typiske symptomer er at vedkommende gjør det motsatte av det han/hun blir bedt om. “Tilstanden veksler mellom urofaser, som kan være forbundet med meningsløs og bisarr atferd (timevis banking av hodet mot vegg) og såkalte stupor perioder hvor personen tilsynelatende går helt i stå” (Malt, Ulrik. 2016).

Paranoid schizofreni er den vanligste schizofreni-diagnosen. Paranoid schizofreni er tydelig preget av paranoia:” Å være paranoid innebærer at man er overdrevent mye på vakt overfor eventuelle fiendtlige motiver og intensjoner hos andre mennesker ”(hjelptilhjelp.no. 2014). Det norske ordet: ”forfølgelsesvanvidd” belyser svært godt hva paranoia går ut på. Den rammede vil føle at andre mennesker eller gjenstander er ute etter dem eller deres familie: “Jeg trodde at de jeg bodde sammen med sammensverget seg mot meg, og jeg sluttet å gå ut av rommet mitt fordi jeg var så redd for at folk kunne lese tankene mine, eller at de kunne plante tanker i hodet mitt” (Harding, u.d.) Paranoid schizofreni skiller seg dermed ut fra andre schizofreni-diagnoser ved at symptomene er preget av sterk paranoia og redsel.

Symptomene for alle schizofreni-diagnoser skilles mellom positive og negative symptomer. De positive symptomene er de symptomene som kun kan oppleves av den rammede. Herunder ligger symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeekko. “Hallusinasjoner er en sansemessig opplevelse uten stimulering av det aktuelle sanseorganet og oppfattes som virkelig av personen som opplever dem” (Helsedirektoratet, u.d.)  Personen kan også føle uekte berøring, eller lukte ting som ikke er der. Hørselshallusinasjoner er vanligere enn synshallusinasjoner. En hørselshallusinasjon innebærer at tanker blir til stemmer. Ofte vil det være flere stemmer som snakker og diskuterer med hverandre, og rakker ned på personen som hører stemmene.

Andre positive symptomer er vrangforestillinger. Ifølge norsk helseinformatikk er en vrangforestilling: ”Ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden” (nhi.no. 2013) Vrangforestillingene hos en schizofren vil ofte være irrasjonelle og usannsynlige. I noen tilfeller vil vrangforestillingene være knyttet opp mot politikk eller religion. Et eksempel på dette er at en person tror at han er en mektig person (som Jesus eller Napoleon), eller at store terroristangrep er direkte rettet mot personen. Videre kan vrangforestillingene innebære at man føler at man kan styres av andre, eller at ens egne evner og muligheter blir forsterket.

“Tankeekko, en opplevelse av at andres tanker kan komme inn i en, eller følelsen av at egne tanker kringkastes av andre” (Thorsen Block et.al. 2013). Tankeekko er et av de vanligste symptomene for schizofreni. Personen vil ofte føle at han hører andres tanker i hodet sitt, og ofte vil disse tankene være negativt rettet mot en. Tankekringkasting innebærer at personen føler at hans egne tanker blir stjålet av andre mennesker. Dette vil ofte føre til en utrygghetsfølelse... Kjøp tilgang for å lese mer

Schizofreni - symptomer, årsaker og behandlinger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.